Vyzkoušejte díky knihovně databázi ProQuest Dissertations and Theses

Studující Zaměstnanci

Univerzitní knihovna zajistila na březen zkušební přístup do unikátní databáze disertačních a diplomových prací z celého světa.

Databáze ProQuest Dissertations and Theses zpřístupňuje stovky tisíc disertačních a diplomových prací. V rámci zkušební přístupu je pro vás k dispozici prvních 24 stránek textu v PDF podobě.

Databáze je dostupná ze sítě ZČU, ale k dispozici je i z domova prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Dejte knihovně vědět, jak jste s databází spokojeni, na mail knihovna@uk.zcu.cz.

Více informací o elektronických informačních zdrojích, které jsou pro vás k dispozici, najdete v sekci Zdroje na webu knihovny.

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

01. 03. 2023