Výstava Lety do minulosti odhaluje neinvazivní archeologické metody

Až do začátku září je možné ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje zhlédnout výstavu, kterou připravila katedra archeologie společně s knihovnou a Archeologickým ústavem Akademie věd ČR.

Expozice seznamuje návštěvníky až do 9. září s možnostmi, které pro poznání minulosti našich předků přináší tzv. dálkový archeologický průzkum, letecká a družicová fotografie a laserové skenování krajiny z výšky. Jejím účelem je představit principy, na nichž je tato činnost založena, a na řadě příkladů ukázat, jak dochází ke zviditelnění pohřbených pravěkých a historických památek ukrytých pod povrchem země – opevněných sídel, vesnických osad, ceremoniálních míst, pohřebních areálů, zaniklých komunikací či vojenských táborů. Přiblíží rovněž, jak lze tyto objevy z výšky začlenit do výzkumu krajiny ovlivňované člověkem od příchodu nejstarších zemědělců před sedmi tisíci lety po moderní současnost.

Od konce první světové války, kdy se letecká archeologie etablovala jako metoda plošného průzkumu historické krajiny, se v globálním měřítku jejím prostřednictvím podařilo objevit, evidovat a dokumentovat mnoho set tisíc nemovitých památek minulosti.


Galerie


Fakulta filozofická

Kateřina MODRÁ

27.07.16


ZČU zve na koncert univerzitních sborů


Celouniverzitní

55

15.04.18


Univerzita třetího věku hostí fotografickou výstavu Na cestách krajinou …


Celouniverzitní

74

16.04.18


Fake news přilákaly desítky studentů


Celouniverzitní

20

18.04.18