Výstava Lety do minulosti odhaluje neinvazivní archeologické metody

Až do začátku září je možné ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje zhlédnout výstavu, kterou připravila katedra archeologie společně s knihovnou a Archeologickým ústavem Akademie věd ČR.

Expozice seznamuje návštěvníky až do 9. září s možnostmi, které pro poznání minulosti našich předků přináší tzv. dálkový archeologický průzkum, letecká a družicová fotografie a laserové skenování krajiny z výšky. Jejím účelem je představit principy, na nichž je tato činnost založena, a na řadě příkladů ukázat, jak dochází ke zviditelnění pohřbených pravěkých a historických památek ukrytých pod povrchem země – opevněných sídel, vesnických osad, ceremoniálních míst, pohřebních areálů, zaniklých komunikací či vojenských táborů. Přiblíží rovněž, jak lze tyto objevy z výšky začlenit do výzkumu krajiny ovlivňované člověkem od příchodu nejstarších zemědělců před sedmi tisíci lety po moderní současnost.

Od konce první světové války, kdy se letecká archeologie etablovala jako metoda plošného průzkumu historické krajiny, se v globálním měřítku jejím prostřednictvím podařilo objevit, evidovat a dokumentovat mnoho set tisíc nemovitých památek minulosti.


Galerie


Fakulta filozofická

Kateřina MODRÁ

27.07.16


Francouzští studenti přijeli na pedagogickou stáž do Plzně


Fakulta filozofická

94

09.03.17


Cestovatelský večer odhalí krásy Keni a Indonésie


Studentské organizace

43

19.03.17


Chytrý zásahový oblek pro hasiče získal ocenění Zlatý Amper


Fakulta elektrotechnická

174

22.03.17