Výstava Lety do minulosti odhaluje neinvazivní archeologické metody

Až do začátku září je možné ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje zhlédnout výstavu, kterou připravila katedra archeologie společně s knihovnou a Archeologickým ústavem Akademie věd ČR.

Expozice seznamuje návštěvníky až do 9. září s možnostmi, které pro poznání minulosti našich předků přináší tzv. dálkový archeologický průzkum, letecká a družicová fotografie a laserové skenování krajiny z výšky. Jejím účelem je představit principy, na nichž je tato činnost založena, a na řadě příkladů ukázat, jak dochází ke zviditelnění pohřbených pravěkých a historických památek ukrytých pod povrchem země – opevněných sídel, vesnických osad, ceremoniálních míst, pohřebních areálů, zaniklých komunikací či vojenských táborů. Přiblíží rovněž, jak lze tyto objevy z výšky začlenit do výzkumu krajiny ovlivňované člověkem od příchodu nejstarších zemědělců před sedmi tisíci lety po moderní současnost.

Od konce první světové války, kdy se letecká archeologie etablovala jako metoda plošného průzkumu historické krajiny, se v globálním měřítku jejím prostřednictvím podařilo objevit, evidovat a dokumentovat mnoho set tisíc nemovitých památek minulosti.


Galerie


Fakulta filozofická

Kateřina MODRÁ

27.07.16


Výstava Texty pro otrlejší aneb tatínek psychiatr se přesouvá do DEPO2015


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

36

01.06.17


Den plzeňské keramiky připomenul bohatou keramickou tradici na katedře výtvarné kultury


Fakulta pedagogická

42

14.06.17


Studenti pedagogické fakulty se účastní Veletrhu vědy 2017


Fakulta pedagogická

42

09.06.17