Fakulta aplikovaných věd třikrát bodovala na #AimtecHackathonu

Soutěž Úspěchy Věda

Ve dnech 3. – 5. března 2023 se v prostorách Moving Station uskutečnil další ročník #AimtecHackathonu, který organizačně a finančně zastřešuje společnost AIMTEC a.s. Společné téma pro všechny týmy letos bylo: Když kód pomáhá.

Organizátoři téma letošního  #AimtecHackathonu rozčlenili do výzev, z nichž každá vycházela z příběhu konkrétního člověka, který  řízením osudu potřebuje pomoc druhých. Tým, jenž si žádnou z výzev nevybral, mohl zpracovat vlastní téma. Jedinou podmínkou v takovém případě bylo dodržení zadaného tématu. Během stanovených 40 hodin tak vznikly projekty určené osobám mentálně, zrakově či sluchově postiženým, upoutaným na vozík nebo s omezenou hybností.

Všem soutěžícím byli odbornou radou nápomocni mentoři z řad zaměstnanců technologických firem, ale také přímo z Fakulty aplikovaných věd (FAV). Kolegové z katedry informatiky a výpočetní techniky (KIV) dorazili s technologiemi pro propojení mozku a počítače, virtuální realitou a vlastními zadáními výzev. Z katedry kybernetiky (KKY) pocházely technologie rozpoznávání a syntézy řeči a hardware pro počítačové vidění. Mezi mentory byli také studenti, kteří v minulosti #AimtecHackathon sami absolvovali. 

V neděli dopoledne každý tým představil svůj projekt odborné porotě, v níž zasedli Petr Stejskal (Aimtec), Markéta Jedličková (Porsche Engineering), Petr Uličný (Benetronic) a Petr Hazuza  (Konto Bariéry). Porota následně vybrala tři nejlepší. Hackathon s přehledem ovládla FAV, když oceněné první až třetí místo získaly její studentské týmy. Vítězný tým Přeživší pokoutníci vytvořil projekt na zpomalení a zjednodušení řeči televizního či video vysílání tak, aby mluvený obsah byl srozumitelný i pro mentálně hendikepované. Tento tým navíc vyhrál i cenu publika. Druhé místo obsadil tým Byte me, který navrhl aplikaci, jež usnadní nevidomým identifikaci objektů pomocí NFC čipů. Na třetím místě se umístil tým Grind Machine, jenž se zabýval projektem určeným lidem upoutaným na lůžko, kteří by díky vytvořené aplikaci dokázali pouhým pohybem hlavy nebo obličejových svalů ovládat počítač. Hackathonu se zúčastnilo celkem 12 týmů, za FAV soutěžilo 8 týmů tvořených částečně nebo zcela členy z FAV.  

“Jsem vděčný kolegům mentorům a hrdý na naše studenty, ať už jejich týmy vyhrály nebo se “jen” něco nového naučili – energie intenzivního tvoření a setkávání byla inspirující a nakažlivá,” shrnuje svoje zkušenosti z návštěv již několika Aimtec hackathonů vedoucí KIV Přemysl Brada. “V naší laboratoři snímáme, vyhodnocujeme a využíváme elektrickou aktivitu mozku také k rehabilitačním účelům”, dodal Roman Mouček, jeden z mentorů KIV. “Pro ovládání simulovaného terapeutického robota tyto technologie a znalosti využil ve svém projektu například tým PDF-U, a podíl studentů KIV na vytvoření nástrojů pomáhajících lidem s postižením a jejich rodinám mne velmi těší. Důležitá je i multidisciplinarita projektů, protože všem zapojeným pomáhá vycházet ven ze svých úzce oborových bublin.”

"Rozpoznávání a syntéza řeči, které ve velkém týmu na KKY vyvíjíme, mohou hendikepovaným usnadnit život. Bohužel se ukazuje, že častokrát je nutné pro konkrétního člověka nebo malou skupinu připravit řešení na míru. A zde jsem rád, že účastníci hackathonu dokázali vše propojit do funkčního celku, který je k užitku konkrétním lidem," říká Jan Švec, jeden z mentorů z KKY.

Organizátoři akce si připravili program i pro širokou veřejnost. V sobotu bylo možné navštívit přednášky TechTalks zaměřené na využívání moderních technologií v širokém spektru oborů lidské činnosti, nedělní program YoungHackers pak patřil převážně dětským návštěvníkům, kteří si mohli vyzkoušet různé moderní technologie. 

Galerie


3. místo - tým Grind Machine

2. místo - tým Byte me

1. místo - tým Přeživší pokoutníci

Organizační tým #AimtecHackathonu

Fakulta aplikovaných věd

Martina Batková

09. 03. 2023