Studentský kurz Corporate Sustainability Management završil týden intenzivní spolupráce na Krétě

International Spolupráce Studující

Mezinárodní kurz spojil Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity, OTH Regensburg a Hellenic Mediterranean University v Heraklionu.

Závěrečné prezentace studentských týmů uzavřely na začátku minulého týdne mezinárodní kurz, kterého se zúčastnili studenti a studentky Fakulty ekonomické ZČU spolu se studenty OTH Regensburg a Hellenic Mediterranean University v Heraklionu.

Společný kurz Corporate Sustainable Management - Meta-Analysis in Scientific Studies byl pro Fakultu ekonomickou prvním kurzem realizovaným v rámci Blended Intensive Program mobilit programu Erasmus+. Celý semestrální kurz tvořily dvě části – šest online setkání v průběhu letního semestru, během kterých se studující postupně seznámili s tématem managementu udržitelnost ve firmách, a týdenní pobyt v Heraklionu na Hellenic Mediterranean University, kde získané znalosti doplnili o praktickou aplikaci metod z oblasti design thinkingu. Tento přístup byl většině z nich neznámý, ale studentkám i studentům pomohl při interaktivní spolupráci a vymýšlení kreativních řešení na zadané ESG téma pro podniky z oblasti cestovního ruchu. „Jednotlivé techniky využívané v rámci kurzu, například Semantic Analysis, Charetting nebo Idea Napkin, pro mě byly úplnou novinkou, ale o to víc byla práce v mezinárodních týmech zajímavá,“ potvrdila jedna ze studentek.

Struktura a náplň kurzu byla v gesci prof. Thomase Grolla z OTH Regensburg. Při výukových aktivitách kladli vyučující ze všech tří univerzit kromě aspektu udržitelnosti důraz na týmovou práci v rámci česko-německo-řeckých studentských skupin. Témata praktických zadání směřující do oblasti cestovního ruchu zase odpovídala zaměření významné části krétské ekonomiky. Zaměření kurzu bylo rovněž v souladu se strategií udržitelnosti Fakulty ekonomické ZČU.

I když většinu týdne trávili studující prací v týmech a přípravou prezentací, měli také čas na seznámení s odlišným kulturním prostředím. Navštívili hotelový resort, kde v praxi viděli, jak může fungovat realizace strategie udržitelnosti, dále si prohlédli legendami opředenou nejznámější památku Kréty, palác Knossos, nebo zažili typickou řeckou večeři.

Kurz představoval první zkušenost Fakulty ekonomické ZČU s novým druhem Blended Intensive Program mobilit zaštítěných programem Erasmus+. Proběhl bez komplikací a má kladnou odezvu ze strany všech partnerských univerzit, především všech studujících. „V neposlední řadě jsme si užili skvělý týden na Krétě plný zajímavě koncipované výuky, ale i poznávání řecké kultury. Byl to velký výstup mimo moji komfortní zónu, ale rozhodně bych do podobného kurzu šla bez přemýšlení znovu a mohu to všem ostatním studentům jen doporučit," prohlásila další účastnice po ukončení kurzu.

Věříme, že se podaří na tento kurz v budoucnosti navázat a studentům a studentkám opět nabídnout zajímavou příležitost pro mezinárodní spolupráci.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jarmila Ircingová, Jan Tlučhoř

01. 06. 2023