Fakulta zdravotnických studií přivítala návštěvu ze Slovinska

Hosté International Spolupráce

Kolegyně a kolega zastupující obor Ortotika-protetika na Univerzitě v Lublani jednali o studentských a akademických výměnách.

Ve dnech 29. a 30. května přivítala Fakulta zdravotnických studií zahraniční návštěvu z partnerské slovinské Univerzy v Ljubljani,  konkrétně Tinu Levec, Moniku Pavlovic a Tomaže Lampeho, již zastupují tamější studijní obor Ortotika-protetika.

Slovinské kolegyně a kolega měli možnost seznámit se s FZS prostřednictvím návštěvy odborných učeben pro studující a rovněž simulačního centra. Součástí připraveného programu byla také prohlídka kampusu ZČU. Se slovinským partnerem proběhla jednání o rozvoji studentských a akademických výměn.

FZS spolupracuje se slovinskou univerzitou druhým rokem. Studující studijního oboru Ortotika-protetika a Porodní asistence mají možnost vyjet na zahraniční odbornou stáž do Slovinska, studenti studijního oboru Porodní asistence, Radiologická asistence a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví mají možnost účastnit se studijní stáže. Partnerská univerzita v letošním roce hostila dvě zástupkyně katedry ošetřovatelství a porodní asistence, které zde realizovaly svoji pedagogickou mobilitu.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

01. 06. 2023