Velvyslanec Francie se setkal s rektorem Miroslavem Lávičkou a navštívil výzkumná centra

International Spolupráce Univerzita

Na svoji třetí návštěvu Západočeské univerzity v Plzni zavítal ve středu 31. května velvyslanec Francie J. E. Alexis Dutertre. Poprvé se při ní setkal s rektorem Miroslavem Lávičkou. Po společném jednání, kterého se zúčastnili také zástupci pěti součástí ZČU, navštívil výzkumná centra RICE a NTC.

Francouzského velvyslance přivítal rektor Miroslav Lávička společně se zástupci součástí intenzivně rozvíjejících spolupráci s Francií. Setkání se tak zúčastnil děkan Fakulty aplikovaných věd Miloš Železný, ředitel výzkumného centra NTC Petr Kavalíř a společně s ním Didier Sébilleau, výzkumník z Univerzity v Rennes, hostující aktuálně v NTC, dále proděkan Fakulty elektrotechnické Jan Michalík, proděkanka Fakulty filozofické Helena Horová, vedoucí oddělení románských jazyků Ústavu jazykové přípravy Pavla Kocourková a Romana Suchá z International Office. Francouzskou stranu zastupovaly kromě J. E. Alexise Dutertra také atašé pro vědu a vysoké školy Véronique Debord-Lazaro a atašé pro analýzu médií Zuzana Zachová.

Francouzský velvyslanec velmi ocenil zapojení ZČU do nové evropské aliance EUPeace, jejímž členem je také Université de Limoges. Rektor Miroslav Lávička doplnil, že verdikt Evropské komise ohledně její podpory alianci by měl být znám v červnu.

Svoji podporu vyjádřil J. E. Alexis Dutertre také rozvoji double degree studijních programů. Fakulta filozofická ZČU má dva programy dvojího diplomu s Université d‘Artois v Arrasu a Fakulta elektrotechnická s ESIEE v Noisy-le Grand. „I my tuto spolupráci vítáme. Pokud bude portfolio double degree programů širší, budeme velmi rádi,“ ujistil ho rektor Miroslav Lávička.

Řeč byla také o mobilitách studujících. Jak uvedla Romana Suchá, počet studujících z Francie, kteří přijíždějí na ZČU, v posledních pěti letech stoupá, s výjimkou covidového roku 2020/21. V tomto akademickém roce 2022/23 přijelo na výměnný studijní pobyt na ZČU celkem 80 francouzských studujících, což je o 43 více než v roce 2018/19. To, že jsou české univerzity pro francouzské studující velmi atraktivní, potvrdil i velvyslanec Alexis Dutertre. Zároveň se také vyslovil pro posílení výjezdů českých studujících do Francie. „Mnoho českých studentek a studentů se domnívá, že pokud chtějí studovat ve Francii, musejí umět francouzsky. Řada studijních programů ve Francii se však vyučuje v angličtině. Jazyk by neměl být překážkou pro studium,“ konstatoval Alexis Dutertre. Ten proto chce propagovat studium na francouzských univerzitách mezi českými studujícími, a podpořit tak jejich zájem o výjezdy do Francie.

V oblasti vědy a výzkumu řeší v současné době čtyři součásti ZČU celkem šest výzkumných projektů s francouzskými institucemi. O této spolupráci byla řeč především během návštěvy velvyslance ve výzkumných centrech RICE a NTC.

S výzkumným centrem RICE delegaci seznámil děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka. Delegace navštívila vzhledem k omezenému času pouze několik vybraných laboratoří zaměřených na energetiku, dopravní systémy, materiálový výzkum a diagnostiku, mimo jiné halovou laboratoř a zkušebnu vysokonapěťové elektroniky a dopravních systémů.

J. E. Alexis Dutertre se zajímal také o výuku a výzkum v oblasti jaderné energetiky, spolupráci s průmyslovými partnery a možnosti rozšíření spolupráce mezi oběma zeměmi v této strategické oblasti. Byl informován o formálním vzniku Aliance pro elektrotechniku a informatiku, která sdružuje všechny elektrotechnické a IT fakulty České republiky a kterou v jednáních zastupuje právě děkan Peroutka.

Fakulta elektrotechnická je rovněž spoluřešitelem evropského projektu ENEN2plus týkajícího se výuky jaderného inženýrství a propojení s praxí, do kterého je zapojeno několik francouzských institucí, včetně EDF a Université de Lorraine. „Jsme připraveni na prohloubení již existující spolupráce s Francií a vítáme nové výzvy, a to nejen v oblasti jaderné energetiky, kterým v současnosti naše společnost musí čelit. Oceňujeme podporu velvyslanectví a jeho aktivní přístup a těšíme se na pokračující spolupráci,“ řekl na závěr návštěvy děkan Peroutka.

Ve výzkumném centru NTC seznámil velvyslance ředitel Petr Kavalíř s výzkumem týmu pokročilých a kvantových materiálů, kde má NTC dlouhodobou a velmi úspěšnou spolupráci s francouzskými kolegy z CY Cergy Paris Université, z Institut de Physique de Rennes a rovněž s ATTO Lab.

Následovalo neformální posezení s kolegy z NTC, kteří buď jsou francouzskými občany, nebo mají dlouhodobé úzké vazby s Francií. Laurent Nicolai shrnul podstatu právě dokončeného projektu Computational and experimental design of advanced materials with new functionalities, který NTC realizovalo ve spolupráci s University of Cergy-Pontoise a CNRS. Pokroky v oblasti strojového učení a využití AI v oblasti fyziky představili profesor Didier Sébilleau a postdok Ridha Eddhib, který na NTC působí v rámci evropského projektu EUSpecLab.

Dalším tématem, o němž se na NTC s J. E. Alexisem Dutertrem diskutovalo, byl projekt vedený Vítem Nováčkem zaměřený na návrh modelu virtuální pánve člověka, který v centru vytvořili společně s konsorciem sedmi partnerů z Francie. Závěr se zaměřili na úspěšnou spolupráci NTC s University of Orléans v oblasti vědeckých stáží. Jiří Martan sdílel své zkušenosti a výsledky těchto stáží, které přispívají k rozvoji a posilování vědecké komunity na NTC.

„Celá návštěva pana velvyslance a jeho doprovodu byla pro nás velkou poctou a věříme, že naše vzájemná spolupráce s Francií se bude i s podporou velvyslanectví nadále rozvíjet a přinášet inovativní výsledky v oblasti vědeckého výzkumu,“ popsal průběh návštěvy Petr Kavalíř, ředitel NTC.

Galerie


Návštěva rektorátu ZČU.

Návštěva výzkumného centra RICE.

Návštěva výzkumného centra NTC.

Celouniverzitní

Šárka Stará, Romana Suchá, Jan Michalík, Petr Kavalíř, Dita Sládková

02. 06. 2023