ZČU získala prestižní známku kvality HR Award i na celouniverzitní úrovni

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Ocenění Evropské komise HR Excellence in Research (HR Award), udělené už osmi součástem ZČU, obdržela v červnu univerzita jako celá instituce. Je nejen známkou vysoké kvality v péči o výzkumné pracovníky a pracovnice, ale odráží také závazek neustále zlepšovat svou politiku v péči o lidské zdroje.

„Hodnotitelé uvítali péči věnovanou sladění personálních postupů vaší instituce s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Komplexní analýza a akční plán splňují všechny požadavky pro použití ocenění ‚HR Excellence in Research‘,“ uvádí se ve zprávě o udělení celouniverzitně platné známky HR Award. 

„Známka HR Award nás řadí do skupiny vyhledávaných a důvěryhodných institucí. Její získání a udržení ovšem představuje neustálý proces péče o pracovní prostředí se zaměřením na transparentní a spravedlivý postup při přijímání vědeckých pracovníků a pracovnic, hodnocení jejich výkonnosti, kariérní rozvoj, vytváření podmínek pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a další aspekty,“ říká rektor ZČU Miroslav Lávička.  

Známku HR Award mezi lety 2017–2021 získalo a v některých případech už i obhájilo celkem osm součástí ZČU. Nicméně z důvodu rozdílného harmonogramu plnění akčních plánů se vedení ZČU rozhodlo usilovat o HR Award na celouniverzitní úrovni. V únoru 2022 se tak k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků ZČU přihlásila jako celá instituce.

„Evropská komise přijala dopis v dubnu 2022 a na ZČU jsme současně začali s pracovní skupinou ‚Celouniverzitní HR Award a Plán rovných příležitostí‘ připravovat celouniverzitní HR strategii pro výzkumníky a výzkumnice. Jednotlivé strategické dokumenty jsme pravidelně konzultovali s vedením ZČU, které celou strategii schválilo letos v březnu,“ popisuje vedoucí pracovní skupiny Petr Šimon. V dubnu univerzita dokumenty odeslala Evropské komisi k posouzení a 12. června obdržela verdikt o udělení známky HR Award.  

Pro to, aby se ZČU mohla i v budoucnu prezentovat jako mezinárodně uznávaný důvěryhodný zaměstnavatel, musí za dva roky na základě interní revize akčního plánu známku obhájit. 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

14. 06. 2023