Kastellologická konference Castrum Bene se zaměřila na Hrad a právo

International Konference Věda

Západočeská univerzita hostila v pořadí sedmnáctý ročník mezinárodního odborného setkání.

Více než tři desítky předních badatelů a badatelek z Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Slovinska a České republiky se od 5. do 8. září zúčastnily již 17. ročníku interdisciplinární mezinárodní konference Castrum Bene. Tentokrát s tématem Hrad a právo.

Čtyřdenní setkání v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni pořádaly katedra archeologie Fakulty filozofické a katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Archeologickým ústavem a Historickým ústavem Akademie věd ČR, Západočeským muzeem a Společností přátel starožitností, z. s. Zazněly příspěvky z oblasti právních dějin, kastellologie a archeologie středověku, přednášené v angličtině a němčině.

Součástí konference byla také odborná exkurze na hrady Křivoklát, Žebrák a Točník a doprovodný kulturní program. Vybrané konferenční příspěvky budou v příštím roce publikovány ve speciálním čísle časopisu Castellologica bohemica katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU.

Galerie


Fakulta filozofická

Josef Hložek – Vilém Knoll

20. 09. 2023