Bavorsko-český příhraniční prostor má být regionem vzdělávání a inovací

Hosté International Spolupráce

Více propojit region západních Čech a východního Bavorska v oblasti vzdělávání, výzkumu i transferu technologií – takový je společný záměr bavorských univerzit, Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Západočeské univerzity, jejichž zástupci a zástupkyně se setkali v pondělí 30. října v Plzni.

Jak vyplynulo ze společného setkání na ZČU, jehož se zúčastnili představitelé Univerzity Regensburg, Východobavorské technické vysoké školy Regensburg, Východobavorské technické vysoké školy Amberg-Weiden, Technické vysoké školy Deggendorf (TH), Obchodní a průmyslové komory Regensburg (IHK), členové vedení Západočeské univerzity v čele s rektorem Miroslavem Lávičkou a zástupci většiny součástí ZČU, měla by se dosavadní spolupráce vysokých škol a univerzit, ale i firem v oblasti západních Čech a východního Bavorska dostat na novou úroveň.

„Chceme uvést do praxe vizi společného technologického a vzdělávacího regionu mezi východním Bavorskem a západními Čechami,“ řekl na setkání generální ředitel IHK Regensburg pro Horní Falc / Kelheim Jürgen Helmes.

„Tak jako je Německo strategickým partnerem pro Českou republiku, je Bavorsko klíčovým partnerem pro plzeňský a karlovarský region. Školství a propojení s firmami jsou z našeho pohledu zcela zásadní oblasti pro rozvoj spolupráce,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Lávička. „I proto považuji pro udržení stálého kontaktu za velmi důležité, aby se tato setkání konala v pravidelných intervalech,“ doplnil rektor.  

V rámci diskuse zaměřené na zvýšení atraktivity vysokých škol pro domácí a zahraniční studenty a zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi univerzitami se účastníci jednání shodli, že možnou cestou je zavedení nových double degree studijních programů. „Čím více naše univerzity a vysoké školy vzájemně spolupracují, tím atraktivnější se celý sousední region stává pro studující a vyučující i pro odborné kapacity. To zase prospívá naší ekonomice,“ řekl generální ředitel IHK Jürgen Helmes.

Podle rektora Miroslava Lávičky je pro zajištění shodných podmínek na obou stranách hranice důležité, aby stejně jako v Bavorsku mohli i v Česku studující ze zemí EU studovat bezplatně nejen v českých, ale i anglických studijních programech. To by vedlo k rozvoji nabídky studia v angličtině a zvýšilo by to zájem mladých lidí ze zahraničí o studium v Česku. 

Účastníci setkání sdíleli také zkušenosti týkající se zvýšení zájmu o studium technických oborů. Jak uvedl Andreas Grzemba, prorektor pro výzkum a transfer technologií TH Deggendorf, osvědčuje se systematické mimoškolní vzdělávání zaměřené na tyto obory, je však nutné věnovat se mu už u dětí mladšího školního věku. Řeč byla také o spolupráci univerzit a firem v oblasti vědy a výzkumu a o výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. 

Odpoledne se jednání přesunulo do výzkumného centra NTC, jehož spolupráce s Bavorskem je velmi rozsáhlá, a následně do plzeňské pobočky ZF Engineering, kde byli přítomni i zástupci firem. Jednatel ZF Engineering Mathias Eickhoff připomněl, jak společnost těží ze spolupráce se Západočeskou univerzitou při transferu technologií a náboru kvalifikovaných pracovníků. 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 11. 2023