Profesor Václav Pavlíček obdržel Pamětní medaili ZČU

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Profesor Fakulty právnické (vlevo - na snímku s prof. Miroslavem Novákem) převzal Pamětní medaili ZČU za významnou pedagogickou činnost v oboru ústavního práva a státovědy z rukou rektora Miroslav Lávičky při Slavnostním zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni ve středu 8. listopadu.

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c. vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1958, poté pracoval jako soudce, od roku 1961 působil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Byl členem vědeckého týmu pro vývoj politického systému, pro otázky samosprávy, odborné pracovní skupiny rehabilitační komise, odborné pracovní skupiny pro ústavní problematiku ČSAV, v letech 1968–1969 byl předsedou komise pro obnovu činnosti řeholí a členem rehabilitační komise ministerstva kultury.

V letech 1970–1990 působil nejprve jako notář, později v různých průmyslových, zemědělských, stavebních a dalších organizacích. Od počátku roku 1989 vedl právní sekci Československého helsinského výboru, v roce 1990 byl zvolen jeho místopředsedou. Po listopadu 1989 se účastnil legislativních prací zejména v oblasti úpravy politických práv. Je spoluautorem Ústavy ČR. Byl členem několika legislativních rad vlády, působil také v orgánech AV ČR. Od roku 2000 je předsedou Hlávkovy nadace.

V lednu 1990 se vrátil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnoval zejména výuce ústavního práva a státovědy. Od roku 2012 vyučuje tyto obory na Fakultě právnické ZČU. Vedle mnoha vědeckých prací je autorem či vedoucím autorského kolektivu několika učebnic ústavního práva a státovědy. Během své pedagogické činnosti formoval a svými názory a hlubokou erudicí ovlivnil tisíce studentů práv. Za svoji celoživotní činnost v oblasti ústavního práva, při obnově a udržování tradic a principů demokratického právního státu, za významný podíl na obhajobě klíčových zájmů a pozic ČR u nás i v zahraničí a za celoživotní zásluhy o stát v oblasti vědy obdržel mj. od prezidenta ČR medaili Za zásluhy (2015) a cenu Institutu Václava Klause za celoživotní dílo (2017).

Fakulta právnická

Vendulka Valentová

09. 11. 2023