V sídle Fakulty zdravotnických studií zněly státní a studentská hymna. Konaly se imatrikulace

Studium Studující Univerzita

Studentky a studenti se slibem zavázali vždy řídit principy zdravotnické etiky a studovat tak, aby přinášeli národu a lidstvu všestranný užitek.

Sídlo Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni se v pátek 10. listopadu od rána zaplňovalo studujícími 1. ročníků, tentokráte ve společenském oblečení. Ve slavnostně přichystané aule složili svůj imatrikulační slib studentky a studenti bakalářských studijních programů ergoterapie, fyzioterapie, laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, zdravotnické záchranářství, všeobecné ošetřovatelství, radiologická asistence a porodní asistence.

Státní a studentská hymna se při této příležitosti v nově zrekonstruovaných prostorách přednáškového sálu pro 150 lidí rozezněla vůbec poprvé.

„Slibuji, že se budu vždy řídit principy zdravotnické etiky a že budu studovat tak, aby má činnost přinášela národu a lidstvu všestranný užitek,“ je zakotveno v imatrikulačním slibu těch, kteří se připravují na profese ergoterapeuta, fyzioterapeuta, zdravotního laboranta, zdravotnického záchranáře, všeobecné sestry, radiologického asistenta a porodní asistentky.

Děkan fakulty Jan Beránek vítal imatrikulující slovy: Vybrali jste si cestu nelékařských zdravotnických profesí, těch, kteří budou navracet lidem zdraví, pečovat o ně v nemoci, doprovázet je. Vybrali jste si cestu těch, kteří budou nemocné sytit vírou, laskavostí, trpělivostí a svou péčí, budou jim dodávat klid, a to i tehdy, když i jim samotným mnohdy dost možná budou docházet síly a o slovo se přihlásí únava.“

„Zvolili jste si studium, které vás připraví na krásné, ale zároveň náročné povolání zdravotnického pracovníka, jehož etický kodex říká, že je odpovědný za kvalitu jím poskytované zdravotní péče a nese plnou odpovědnost za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělání,“ přednesla ve svém projevu proděkanka pro pedagogickou činnost Lada Pavlíková.

Studujícím prvních ročníků Fakulty zdravotnických studií přejeme hodně úspěchů.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 11. 2023