Západočeská univerzita ani letos nechyběla na konferenci CZEDUCON

International Konference Spolupráce

Agentura DZS letos uspořádala již popáté konferenci CZEDUCON, která se konala ve dnech 21. – 23. listopadu v Brně. Cílem konference je vytvořit platformu pro kultivaci mezinárodní spolupráce a vzdělávání v sektoru vysokého školství a napomoci rozvoji nových příležitostí pro sdílení dobré praxe.

Konference CZEDUCON, jejímž pořadatelem je Česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum (DZS), je platformou pro odborníky a odbornice v oblasti internacionalizace vysokých škol. První ročník se konal v roce 2018 a od té doby se konference stala největší akcí svého druhu ve střední Evropě, jež každoročně přivítá stovky lidí, kteří sdílí své zkušenosti na desítkách seminářů a workshopů. Celý program probíhá vždy v angličtině.

Mezi řečníky a panelisty byla i letos celá řada zástupců a zástupkyň z evropských vysokých škol, z Evropské komise i z národní agentury a další odbornice a odborníci, kteří vedli diskusi k tématům konference. Hlavními řečníky byli ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek, prezident Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání Piet Van Hove, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a ředitel České národní agentury pro mezinárodní vzdělávání a výzkum (DZS) Michal Uhl.  

Stejně jako v minulých letech se i letošní konference CZEDUCON 2023 zúčastnilo několik set zástupců a zástupkyň vysokých škol a institucí z celé Evropy. Západočeskou univerzitu reprezentoval tým International Office v čele s vedoucí pracoviště Janou Ovsjannikovou, za Fakultu elektrotechnickou proděkan pro mezinárodní vztahy a komunikaci Jan Michalík a odborná konzultantka pro internacionalizaci Kateřina Newton, za Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara referentka pro zahraniční vztahy Markéta Kohoutková.

Během třídenní konference se konalo téměř 50 přednášek, seminářů a workshopů zaměřených na různá témata související s mezinárodní spoluprací a internacionalizací ve vysokém školství, jako například: semináře k programu Erasmus+ KA131, KA171 a EWP, workshopy ke sdílení zkušeností ze spolupráce v rámci aliancí evropských univerzit, semináře s náměty, jak cílit na generaci Z, workshopy k tématům digitalizace a udržitelnost v mezinárodním vysokoškolském vzdělávání, příklady dobré praxe propojování náboru budoucích studentů a práce s uchazeči o studium, studenty a absolventy, zkušenosti s krátkodobými mobilitními programy (BIP), atd. Večerní program a přestávky věnovali účastníci konference navazování osobních kontaktů a výměně zkušeností.

Galerie


Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

International Office

Romana Suchá

27. 11. 2023