Studující Fakulty právnické navštívili Ústavní soud i Kancelář Veřejného ochránce práv

Přednáška Spolupráce Studium

V pondělí 13. listopadu navštívili studentky a studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni spolu s emeritní ústavní soudkyní Vlastou Formánkovou Ústavní soud v Brně. Po exkurzi následovala přednáška v sídle Kanceláře Veřejného ochránce práv.

Vlasta Formánková vede na Fakultě právnické ZČU volitelný seminář Úloha Ústavního soudu při interpretaci a dotváření práva. Právě se studujícími tohoto semináře navštívila Brno, které bývá často označováno za centrum české justice.

Studenty a studentky čekala prohlídka novorenesanční historické budovy bývalé zemské sněmovny, sídla tehdejšího moravského zemského sněmu, ve které dnes Ústavní soud sídlí. Seznámili se s historií budovy i samotného Ústavního soudu, s procesem vydávání usnesení a nálezů, nahlédli do jednacích síní, ve kterých jsou vynášeny nálezy jednotlivých senátů i celého pléna.

Odpoledne následovala přednáška o činnosti Veřejného ochránce práv. Studujícím přiblížila jednotlivé oblasti působení, jimiž jsou zejména rovné zacházení a zákaz diskriminace, migrace, dohled nad omezováním osobní svobody nebo ochrana proti nečinnosti úřadů. Po přednášce následovala diskuse o přínosu tohoto institutu v českém právním řádu.

Studentky a studenti tak měli možnost poznat na vlastní oči místa, ve kterých se rozhoduje o ústavně garantovaných právech a svobodách.

Galerie


Fakulta právnická

Filip Tichý

28. 11. 2023