ZČU a Velvyslanectví USA pokračují v provozování Amerického centra

International Spolupráce Veřejnost

Pravidelně obnovované memorandum o porozumění nyní zajišťuje provoz centra do 31. října 2025.

Už deset let působí v prostorách Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity Americké centrum, kulturně-jazykové centrum, které přibližuje americkou kulturu široké veřejnosti. Poskytuje poradenství, organizuje akce pro veřejnost i pro školy, podporuje dobrovolnické aktivity.

Západočeská univerzita a Velvyslanectví USA v České republice pravidelně obnovují memorandum o porozumění, které zajišťuje, že centrum může fungovat i nadále. V úterý 28. listopadu je svými podpisy stvrdili rada pro tiskové a kulturní záležitosti amerického velvyslanectví Dale Kreisher a rektor ZČU Miroslav Lávička. Memorandum nyní zajišťuje provoz Amerického centra do 31. října 2025 s tím, že ZČU například poskytuje zdarma prostory a zajišťuje jejich přístupnost, zatímco americká strana zajišťuje kromě jiného vybavení centra nebo školení pro jeho personál.

Na podpis memoranda navázalo tradiční setkání, které Americké centrum pořádá u příležitosti Dne díkůvzdání. Pozvaní hosté se sešli v menze v kampusu ZČU, kde je kromě rektora a zástupce velvyslanectví uvítala ředitelka Ústavu jazykové přípravy ZČU Jana Čepičková a vedoucí Amerického centra Daniela Lukavská.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Pavel KORELUS

30. 11. 2023