Student Martin Stejskal z Fakulty strojní obsadil třetí příčku v soutěži Cena Emila Škody

Soutěž Studující Úspěchy

V oceněné diplomové práci se Martin Stejskal, student katedry konstruování strojů, zabýval optimalizací návrhu interiérových madel s využitím nových materiálů a technologií.

Vyhodnocení jednadvacátého ročníku soutěže Cena Emila Škody, kterou každoročně vypisuje společnost Škoda Transportation ve spolupráci s Nadací ČVUT Media Lab s cílem podpořit výjimečné diplomové a doktorské práce v technických oborech, proběhlo 29. listopadu již tradičně v prostorách plzeňského Techmania Science Center. 

V kategorii diplomových prací technického zaměření obsadil třetí příčku Martin Stejskal z katedry konstruování strojů Fakulty strojní s prací na téma Optimalizace návrhu interiérových madel s využitím nových materiálů a technologií, kterou obhajoval v roce 2023 pod vedením Františka Sedláčka.

V práci se zabývá optimalizací návrhu interiérových madel pro koncepční studii jednopodlažní elektrické jednotky za využití virtuálního prototypingu a pokročilých numerických simulací. Hlavním přínosem jeho diplomové práce je navržení optimalizované zástěny s madlem, která oproti stávajícímu řešení dosahuje výrazného osmiprocentního odlehčení, a vytvoření základní metodiky procesu návrhu a optimalizace strukturálně významných prvků vnitřních zádržných systémů kolejových vozidel, jejíž platnost potvrzují dosažené a v praxi aplikovatelné výsledky. Zadání a řešení práce proběhlo ve spolupráci s průmyslovým partnerem, a to společností Škoda Transportation, českým výrobcem kolejových vozidel.

Problematice virtuálního prototypingu a numerických simulací se Martin Stejskal věnuje i nadále, a to nejen v rámci doktorského studia na katedře konstruování strojů, ale také jako výzkumný asistent v Regionálním technologickém institutu, výzkumném centru Fakulty strojní.

Galerie


Fakulta strojní

Zdeněk Chval

07. 12. 2023