Naděje právní vědy se už podvanácté setkaly v Plzni

Konference

Na konferenci se pravidelně setkávají mladí vědečtí pracovníci a pracovnice, hlavně doktorandi a doktorandky z řady zejména středoevropských univerzitních pracovišť.

V pátek 24. listopadu se na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni konal již dvanáctý ročník mezinárodní konference Naděje právní vědy: Právní věda v praxi.

Na konferenci se pravidelně setkávají mladí vědečtí pracovníci a pracovnice, hlavně doktorandi a doktorandky z řady zejména středoevropských univerzitních pracovišť. Od dob covidové pandemie, kdy byly dva ročníky zorganizovány v čistě on-line podobě, se konference koná v hybridním formátu a jednotlivé příspěvky jsou rozděleny do pěti sekcí.

Letošní ročník zahájil úvodním slovem zaměřeným na aktuální problematiku publikačních výstupů děkan Fakulty právnické Stanislav Balík. Následovalo jednání v jednotlivých sekcích, v nichž zaznělo více jak 120 příspěvků přednesených vedle češtiny v angličtině, slovenštině a polštině převážně zahraničními účastníky ze Slovenska, Polska, Maďarska či Nizozemí.

Vystupující představili řadu témat z většiny oblastí práva soukromého i veřejného, národního i mezinárodního. Bez ohledu na svou tematickou různorodost byly jednotlivé příspěvky aktuální jak z pohledu současných otázek kladených právní praxí, tak i z pohledu právní vědy jako takové. Je potěšitelné, že si konference nadále udržuje vysokou odbornou úroveň a s ní související značnou oblibu ze strany účastníků z ČR i ze zahraničí. Z konference je připravován recenzovaný sborník, který vyjde v papírové i elektronické podobě, v němž většinu příspěvků ještě doplní texty těch, kteří na akci z různých důvodů nemohli osobně vystoupit. 

Konference včetně sborníku je financována prostřednictvím projektu studentské vědecké soutěže ZČU – SVK1-2023-007 „Naděje právní vědy – Právní věda v praxi 2023“.

Galerie


Fakulta právnická

Vilém Knoll

01. 12. 2023