Fakulta pedagogická uzavírá oslavy 3/4 století slavnostně

Univerzita Věda Veřejnost

11. prosinec 2023 se nesl na Fakultě pedagogické ve slavnostní náladě. Postupně gradující oslavy 3/4 století VŠ přípravy učitelů v Plzni v tento den vyvrcholily slavnostním zasedáním Vědecké rady a Rady pro vzdělávání Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.

Od začátku kalendářního roku FPE postupně slaví 75 let od svého založení, v zimním semestru se k jejím oslavám připojila i celá univerzita. Na půdě fakulty tak proběhla řada menších i větších akcí, zaměřených na vědu, kulturu, sport, diskuze a mnoho dalšího.

Pondělní slavnostní zasedání Vědecké rady a Rady pro vzdělávání FPE se neslo v duchu historického výročí fakulty i v kontextu řady ocenění a čestných uznání, která udělil děkan Pavel Mentlík. Ten zasedání uvedl těmito slovy: „Toto zasedání je symbolickým vyvrcholením celé řady akcí připomínajících 75 let vysokoškolského vzdělávání učitelů v naší západočeské metropoli. Pedagogická fakulta v Plzni byla zřízena 14. září 1948 proto, ‚aby vychovávala nové učitelské generace…‘. Další část zakládajícího motta, která byla silně ideologicky zabarvená, v tento slavnostní den raději vynechám, ale citovaná část platí zcela bezezbytku dodnes. Jsem velmi rád, že toto výročí si spolu s naší fakultou letos velmi intenzivně připomíná i celá Západočeská univerzita – jako vznik své nejstarší zakládající součásti.“

V návaznosti na významné výročí fakulty děkan ve svém projevu zdůraznil význam vzdělávání i citátem učitele národů „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané,“ který výtvarníci fakulty použili i na své letošní fakultní PF.

Následovalo předání Ocenění děkana za mimořádný přínos v tvůrčí činnosti Michalu Merglovi a Janu Slavíkovi. Oba se významným způsobem zasloužili o rozvoj vědy a výzkumu na fakultě. Jan Slavík převzal v tomto roce již Cenu děkana za mimořádný počin ve vědě, a to společně s Vladimírou Lovasovou, kterou na Cenu děkana nominovali za mimořádný počin ve výuce studenti a studentky.

Ocenění děkana za mimořádný přínos pro rozvoj vzdělávání na fakultě bylo předáno Janě Vaňkové, a to především za dlouhodobou a obětavou práci pro fakultu ve vzdělávací oblasti.

Tajemník Pavel Mičke, vedoucí studijního oddělení Petra Vošahlíková a asistentka proděkanů Jitka Lavičková získali ocenění děkana za dlouhodobé zajištění technicko-hospodářských činností fakulty.

Čestné uznání děkana za dlouhodobou pedagogickou činnost a rozvoj fakulty bylo předáno Marii Slavíkové, Jarmile Honzíkové, Dagmar Šafránkové, Ladislavu Podroužkovi a Petře Kalistové.

Čestné uznání děkana za dlouhodobou spolupráci a podporu vzdělávání učitelů v regionu získala Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Magistrátu města Plzně, za podporu Plzeňských fakultních škol. Dále ocenění obdržela Dagmar Škrlantová za vzornou spolupráci s fakultou v průběhu pandemie covid-19 i v době uprchlické krize po začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Další oceněnou byla paní Irena Vítovcová, zakladatelka a předsedkyně občanského sdružení ProCit, s nímž fakulta dlouhodobě spolupracuje, a Jindřich Čermák, radní Karlovarského kraje pro školství, za dlouhodobou podporu rozvoje projektu Plzeňská fakultní škola v Karlovarském kraji.

Čestné uznání děkana za dlouhodobou spolupráci a podporu vzdělávání učitelů bylo předáno i Matouši Bořkovcovi a Jakubu Drbohlavovi z MŠMT, kteří se svou činností zejména v rámci Reformy pregraduální přípravy učitelů zásadně podílí na rozvoji přípravy budoucích učitelů.

Děkan fakulty předal čestné uznání i Václavu Chaloupkovi, který je absolventem fakulty a byl oceněn zejména jako ochránce a milovník přírody, který svou činností dlouhodobě přispívá k budování pozitivního vztahu dětí k přírodě.

Čestné uznání děkana za dlouhodobou podporu a spolupráci fakulty se školami získali ředitelé a ředitelka škol v našem regionu, kteří se významně podíleli na vytváření konceptu Plzeňské fakultní školy: Jana Wolmutová, Pavel Kocián a Pavel Vlach.

Oceněni byli i vybraní studující, a to za mimořádný přínos ve studentských činnostech a aktivitách. Děkan tak pogratuloval Michalu Šveci, Patriku Vaňkovi, Lukáši Vachovcovi, Petru Breitovi a Vanesse Kantnerové.

V rámci slavnostního zasedání byl vyhlášena i Cena PhDr. Miloslava Bělohlávka za nejlepší závěrečnou práci s tématem z oblasti dějin plzeňského regionu, kterou získal Jiří Polívka.

Jednání bylo uzavřeno projevem rektora ZČU Miroslava Lávičky. „Toto jubileum není pouze důvodem k oslavě a reflektování minulosti, ale jde také o dobrou příležitost k zamyšlení nad budoucím směřováním. Uplynulé tři čtvrtě století představuje nepochybně období tvrdé práce, nelehkých úkolů, zásadních výzev a často i překonávání obtíží, ale hlavně jde o období, kdy fakulta dosáhla mnoha úspěchů a řady uznání a vychovala velké množství svých absolventek a absolventů, na které je náležitě hrdá,“ uvedl

Fakulta děkuje všem, kteří s ní v tomto roce oslavili její výročí, a těší se na další studenty a absolventy v dalších letech. 

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

13. 12. 2023