Konala se Studentská konference na katedře ošetřovatelství a porodní asistence FZS

Konference Studium Studující

Studující prvního ročníku studijního programu Všeobecného ošetřovatelství uspořádali další ročník oblíbené akce.

Tradiční konferenci studujících prvního ročníku hostila 24. ledna posluchárna HJ 100 katedře ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Konferenci pořádají již několik studentky a studenti prvního ročníku studijního programu Všeobecné ošetřovatelství. Zahájil ji vedoucí katedry Jiří Frei, jenž studující před jejich výstupy také podpořil, zúčastnily se také například koordinátorka ročníku VSS1 Jana Nová Holoubková a odborné asistentky katedry.

Studující prezentovali ve třech blocích své první zkušenosti z odborné praxe v prvním semestru studia, přítomné seznámili s jednotlivými pracovišti, jejich zaměřením a činnostmi. Posluchačky a posluchači se dále dozvěděli o způsobech poskytování ošetřovatelské péče a uspokojování bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb klientů nebo pacientů.

Nedílnou součástí každé prezentace byla sebereflexe studujících, v níž popsali svoje silné a slabé stránky při vykonávání odborné praxe a také získané zkušenosti. Rovněž hodnotili dané pracoviště a navrhovali případné možné změny. 

Z výstupů studujících byly cítit pozitivní emoce, což přispělo k velmi dobré atmosféře celé konference. Studující rovněž připravili občerstvení a příjemným překvapením byla i účast externích spolupracovníků a mentorek odborné praxe a jejich kladné reakce na celou akci. Koordinátor ročníku a přítomní odborní asistenti hodnotili komunikační dovednosti studentů při vlastní prezentaci.

Celá akce měla pozitivní přínos pro studující i hosty, a to nejenom z důvodu předání aktuálních informací z odborné praxe, ale i jako společenská událost.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

29. 01. 2024