Ocenění prof. Antonína Hrdiny za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Ocenění in memoriam udělila bývalému pedagogovi Fakulty právnické ZČU Evropská společnost pro právní dějiny.

Profesor Antonín Ignác Hrdina působil více jak čtvrtstoletí, až do své smrti v roce 2022, na katedře právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde se vedle vědecké činnosti věnoval výuce zejména kanonického práva. Patřil však i k předním odborníkům v oblasti právních dějin, věnoval se rovněž římskému právu, konfesnímu právu a teorii a filozofii práva. Publikoval více než dvě desítky knih a více než sto odborných článků. 

Vedení Evropské společnosti pro právní dějiny pověřilo předáním ocenění Alexandru Bejvančickou, dlouholetou spolupracovnici profesora Hrdiny a aktuálně doktorandku Fakulty právnické ZČU. Jménem svého zesnulého spolubratra pak ocenění v prostorách Královské kanonie premonstrátů na Strahově převzal její opat Daniel Peter Janáček.

Galerie


prof. Hrdina - foto Jadran Šetlík

Alexandra Bejvančická a opat Daniel Peter Janáček

Fakulta právnická

Vilém Knoll

05. 02. 2024