Vyučující FZS se zúčastnili exkurze do porodních center ve Velké Británii

International Zaměstnanci

Zástupkyně a zástupce katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni navštívili porodní centra v okolí Oxfordu a Londýna.

Vyučující katedry ošetřovatelství a porodní asistence studijního programu Porodní asistence Lenka Sosnovcová, Kateřina Ratislavová a Vladimír Korečko měli možnost zúčastnit se exkurze do porodních center ve Velké Británii, kterou organizovala Asociace pro porodní domy a centra spolu s Nadačním fondem Propolis 33, Unií porodních asistentek a Českým helsinským výborem. Cesta české delegace porodních asistentek, lékařů, zástupců Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven směřovala do okolí Oxfordu a Londýna.

Cesta je nejdříve zavedla do samostatně stojícího porodního domu v Maidstone, známého výbornými perinatologickými výsledky. Na programu byla prezentace odborníků na fyziologický porod a exkurze s porodními asistentkami, které vedou zcela autonomně porody nízkorizikových žen a pracují i v komunitním prostředí. Ve velmi klidném a útulném prostředí zůstávají ženy po porodu maximálně 24 hodin, poté jsou propuštěny do domácího prostředí, kde péče pokračuje návštěvami porodní asistentky.

Velmi zajímavá byla i návštěva simulačního centra ve Swindonu s představením zdravotnických pomůcek pro porodní domy, simulačních modelů pro porodní asistenci, ale například i virtuálního prostředí s pacientem, vhodného pro výuku studujících záchranářství.

Následovala prohlídka John Radcliffe Hospital v Oxfordu a Chelsea & Westminster Hospital v Londýně, kde fyziologické porody probíhají v porodních centrech vedených porodními asistentkami a preferována je kontinuální péče porodní asistentkou poskytovaná ženě v těhotenství, při porodu a v poporodním období.

Exkurze byla velmi obohacující, přijetí od britských porodních asistentek velmi vřelé a setkání inspirativní. Perinatologické výsledky v České republice jsou na velmi vysoké úrovni, v čem se však můžeme od britských kolegyň a kolegů poučit, je na klientky zaměřená respektující péče, kooperace mezi zdravotnickými profesemi, péče o psychiku klientek i zaměstnanců.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

09. 02. 2024