Nejlepší knižní publikace za rok 2022 v oboru soudního lékařství a soudní toxikologie

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Titul Nejlepší knižní publikace za rok 2022 v oboru soudního lékařství a soudní toxikologie obdrželo Soudní lékařství pro právníky.

Soudní lékařství pro právníky je publikace vydaná v roce 2022. Jedná se o stručný, systematicky a strukturovaně řazený text prof. Miroslava Hirta a doc. Františka Vavery z katedry trestního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Vzhledem k tomu, že se soudní lékařství na právnických fakultách v ČR, jakož i na Fakultě právnické ZČU, vyučuje jako součást předmětu trestního práva, je publikace rozdělena do dvou oblastí: trestněprávní/kriminalistické a soudně lékařské.

Publikace je sice stručnou pomůckou pojednávající o soudním lékařství, ale je zaměřena na odbornou veřejnost, právnickou veřejnost i na studující právnických fakult. Za Nejlepší knižní publikaci za rok 2022 ji zvolila Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

K tomuto ocenění za Fakultu právnickou ZČU v Plzni gratulujeme.

Galerie


Fakulta právnická

Vendulka Valentová

12. 02. 2024