Na FZS proběhl workshop pro Gymnázium Blovice

Spolupráce Studium Studující

Fakulta zdravotnických studií ZČU přivítala na základě spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje žákyně a žáky gymnázia Blovice a seznámila je s nelékařskými obory.

Ve čtvrtek 8. února se uskutečnil první ze série čtyř workshopů pro žákyně a žáky Gymnázia Blovice, kteří navštěvují biologický seminář. Cílem workshopů je přiblížit a ukázat středoškolákům obory na Fakultě zdravotnických studií (FZS). Na workshopových aktivitách se podílí také Fakulta strojní ZČU.

V rámci prvního workshopu navštívilo FZS 17 žáků a žákyň. Poznali simulační centrum FZS, kde pro ně tři studující oboru Zdravotnický záchranář katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví připravili ukázku první pomoci a následně jim dali možnost nacvičit si resuscitaci.

Dalším bodem programu, který zaštítila katedra ošetřovatelství a porodní asistence, byla návštěva odborné učebny pro sestry v prostorách FZS. Studentka oboru Všeobecné ošetřovatelství pro ně připravila prezentaci na téma Hygiena rukou, dále proběhl nácvik hygienické dezinfekce rukou pomocí fluoreskující emulze a UV lampy, do kterého se zapojili všichni žáci a žákyně gymnázia. Další studentka oboru Všeobecné ošetřovatelství prezentovala téma EKG a srdeční choroby. Jedna z gymnazistek měla možnost EKG přístroj vyzkoušet a podívat se tak na popis registrace na EKG, popis EKG křivky a vysvětlení patologických hodnot. Program v této odborné učebně zahrnoval i předvedení makety AED a použití pulzního oxymetru spolu s vysvětlením fyziologických hodnot pulzu.

Na závěr gymnazisté navštívili odbornou učebnu anatomie, kde dostali informace o studiu a přijímacím řízení na FZS. Následovala ukázka plastinátů lidského těla, kterými fakulta disponuje, a představení a vyzkoušení virtuálního pitevního stolu.

Žákyně a žáci dostali během jednoho dne příležitost vyzkoušet si plno aktivit a nahlédnout do tajů nelékařských oborů. Odměnou je velká spokojenost s naplánovaným programem a zájem ze strany Gymnázia Blovice o studium na fakultě. Další workshopy jsou naplánované na únor a březen.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

19. 02. 2024