Tým Daniela Georgieva z centra NTIS získal Cenu města Plzně

Osmičlenný výzkumný tým převzal v pátek 28. října z rukou primátora Martina Zrzaveckého Cenu města Plzně, udělovanou u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa.

Mladí výzkumníci uspěli loni na podzim v soutěži, již hostil Massachusettský technologický institut v Bostonu v USA, za objev s názvem The IOD Band a získali zde celkem osm zlatých medailí. Podstatou objevu jsou „chytré“ kvasinky, které byly pomocí genetických modifikací naprogramovány k funkci diagnostiky metastáze rakovinných buněk. V konečné podobě tento sofistikovaný biosensor umožňuje včas lokalizovat nádor a odhalit potenciální směr jeho šíření.

Tým má osm členů, čtyři jsou z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (Hynek Kasl, Václav Pelíšek, Anna Sosnová, Jiří Louda), tři z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy (Martin Cienciala, Veronika Kolejáková, Filip Nemčko), jeden z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (Jan Bejvl), pět studentů doktorského studia z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni bylo jejich poradci (Tereza Puchrová, Jiří Fatka, Pavel Fikar, Katka Pěchotová, Pavel Zach). Vedoucím týmu je Daniel Georgiev a druhým instruktorem ředitel centra NTIS Eduard Janeček.

„Bojujeme s včasnou diagnózou rakoviny, je to cíl, kterého se ještě nepodařilo dosáhnout,“ řekl primátorovi  při předávání ocenění Daniel Georgiev. Jeho tým se nyní snaží novou metodu uvést, v příštích pěti až deseti letech by mohla dokázat odhalit nádory v zárodku.

Historickou pečeť města Plzně za dlouholeté a přínosné působení na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni získal také Karel Nováček. Významný archeolog se zaměřuje na terénní výzkumy v Iráku, především v Arbílu, na evidenci stavebně historických památek Mosulu, na středověké městské sítě v severovýchodní Mezopotámii. Výsledky všech uvedených aktivit a četné odborné publikace jej řadí na jedno z předních míst v historii plzeňské archeologie. „Je to týmová práce, stojí za tím spousta lidí,“ řekl ke své činnosti Karel Nováček.


Fakulta aplikovaných věd

Kateřina MODRÁ

03.11.16


Oslavte Vánoce v barvách ZČU


Celouniverzitní

252

12.12.17


Španělská Sevilla hostila akademiky z katedry tělesné a sportovní výchovy


Fakulta pedagogická

71

01.12.17


Posluchači U3V protančili večer na výročním plese své univerzity


Celouniverzitní

85

04.12.17