Tým Daniela Georgieva z centra NTIS získal Cenu města Plzně

Osmičlenný výzkumný tým převzal v pátek 28. října z rukou primátora Martina Zrzaveckého Cenu města Plzně, udělovanou u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa.

Mladí výzkumníci uspěli loni na podzim v soutěži, již hostil Massachusettský technologický institut v Bostonu v USA, za objev s názvem The IOD Band a získali zde celkem osm zlatých medailí. Podstatou objevu jsou „chytré“ kvasinky, které byly pomocí genetických modifikací naprogramovány k funkci diagnostiky metastáze rakovinných buněk. V konečné podobě tento sofistikovaný biosensor umožňuje včas lokalizovat nádor a odhalit potenciální směr jeho šíření.

Tým má osm členů, čtyři jsou z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (Hynek Kasl, Václav Pelíšek, Anna Sosnová, Jiří Louda), tři z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy (Martin Cienciala, Veronika Kolejáková, Filip Nemčko), jeden z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (Jan Bejvl), pět studentů doktorského studia z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni bylo jejich poradci (Tereza Puchrová, Jiří Fatka, Pavel Fikar, Katka Pěchotová, Pavel Zach). Vedoucím týmu je Daniel Georgiev a druhým instruktorem ředitel centra NTIS Eduard Janeček.

„Bojujeme s včasnou diagnózou rakoviny, je to cíl, kterého se ještě nepodařilo dosáhnout,“ řekl primátorovi  při předávání ocenění Daniel Georgiev. Jeho tým se nyní snaží novou metodu uvést, v příštích pěti až deseti letech by mohla dokázat odhalit nádory v zárodku.

Historickou pečeť města Plzně za dlouholeté a přínosné působení na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni získal také Karel Nováček. Významný archeolog se zaměřuje na terénní výzkumy v Iráku, především v Arbílu, na evidenci stavebně historických památek Mosulu, na středověké městské sítě v severovýchodní Mezopotámii. Výsledky všech uvedených aktivit a četné odborné publikace jej řadí na jedno z předních míst v historii plzeňské archeologie. „Je to týmová práce, stojí za tím spousta lidí,“ řekl ke své činnosti Karel Nováček.


Fakulta aplikovaných věd

Kateřina MODRÁ

03.11.16


Zaměstnaci a studenti ZČU si mohou nechat změřit tělesné složení se slevou


Fakulta zdravotnických studií

19

22.05.17


Katedra výtvarné kultury pořádá Den plzeňské keramiky


Fakulta pedagogická

63

16.05.17


Ahoj Rakousko! Katedra německého jazyka spolupracovala s rakouskými studenty


Fakulta pedagogická

61

15.05.17