ZČU školí v přípravě projektů pro Horizont Evropa

Seminář Veřejnost Zaměstnanci

Projektové centrum ZČU nabídlo zájemcům a zájemkyním ze ZČU i partnerských institucí aktuální know-how z oblasti formulace a procesu přípravy projektových návrhů podávaných do grantového programu Horizont Evropa.

Semináře Projektového centra „Příprava projektových žádostí Horizont Evropa na ZČU: nejčastější chyby a lessons learned“, který proběhl 29. května, se zúčastnili zájemci a zájemkyně ze součástí napříč ZČU i partnerských institucí. Na základě analýzy, kterou Projektové centrum provedlo, seznámily odbornice z Projektového centra zúčastněné s příklady nedostatků, které se v projektových návrzích opakovaně objevují. Následně byly v každé z probíraných oblastí přítomným představeny vhodné postupy a způsoby, jak se chyb vyvarovat.

Diskuze se věnovala správné formulaci cílů ve vztahu k projektovým výzvám, formulaci ambic projektu, významu a způsobu stanovení měřitelných indikátorů, ale i tomu, jak přistupovat např. k aspektům interdisciplinarity, zapojené občanů a dalším požadovaným prvkům projektů. Specifickou pozornost potom prezentace věnovaly nedostatkům a tipům pro efektivní řízení procesu přípravy projektů. Setkání bylo obohaceno i o vhled několika přítomných výzkumníků, kteří sdíleli své zkušenosti z přípravy projektů. Důležitým vkladem byla i přítomnost zaměstnankyň knihovny ZČU, které do debaty přispěly informacemi o svých službách v oblastech otevřené vědy a správy dat. 

Mimo to představily zástupkyně Projektového centra i novinky ve svých službách, např. novou iniciativu univerzitní sítě pro mezinárodní projekty.

Již nyní Projektové centrum plánuje pokračování semináře na listopad 2024. Jak potvrdila lektorka Lenka Strnadová, „aspektů, v nichž lze projektové žádosti nadále zlepšovat je velké množství. Z toho důvodu se tento seminář zaměřil pouze na sdílení dobré praxe v oblasti formulace části Excelence projektových návrhů. Zájemci a zájemkyně se však již teď mohou těšit na navazující akce, kde se zaměříme na ostatní části, konkrétně Impakt a Implementace.“  Informace o připravované akci budou včas distribuovány všemi komunikačními kanály ZČU.

Prezentace i materiály ze setkání jsou k dispozici na Alfresco Site projektového centra.

Akce byla podpořena z projektu Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI.


Galerie


Projektové centrum

Markéta Laiblová

10. 06. 2024