Přeshraniční mentoringový program „careerSTEPS“ jako vzor pro ostatní vysoké školy

Konference Spolupráce

Univerzita v Pardubicích hostila konferenci Mentoring Forum 2024, kde ZČU prezentovala a byla oceněna za výsledky pilotní verze přeshraničního mentoringového programu careerSTEPS. Událost proběhla ve dnech 29.–30. května 2024.

Na místě se ukázalo, že ze zúčastněných univerzit byla ZČU jedinou, které se podařilo mentoring přeshraničně skutečně nastartovat. Vzhledem k velkému prostoru k diskusi přednášek a různorodosti mentoringových programů, které byly na místě představeny byla účast na této konferenci velkým obohacením nejen pro nás, ale věříme, že i pro ostatní zúčastněné vysoké školy a jejich součásti, jelikož jsme byli označeni jako příklad dobré praxe. Pilot uzavřeme evaluací v letních měsících a na podzim se budeme těšit na nové mentees (osoba, která je při mentoringu rozvíjená) a mentorky a mentory přeshraničně.

Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s partnerskou německou vysokou školou OTH Amberg-Weiden pilotně spustily v rámci projektu career4PROF unikátní přeshraniční mentoringový program určený zejména studentkám a studentům magisterských studijních programů či zájemkyním a zájemcům o doktorské studium a vědeckou kariéru. Smyslem mentoringového programu je nadchnout a motivovat zejména mladé lidi pro vědeckou profesní dráhu, jelikož zájem o doktorské studium a akademické působení dlouhodobě upadá, a to bez rozdílu oborů technických či netechnických.

Mentoringový program careerSTEPS je založen na myšlence vytvořit přeshraniční tandemy mentorek či mentorů a mentees. V letošním pilotním běhu bylo shromážděno 10 přihlášek mentees z Bavorska, pro které jsme na ZČU získali díky ochotě a entuziasmu 10 mentorek a mentorů napříč univerzitou, jenž odpovídají odborně profilu mentee z přihlášky. Každá dvojice podepisuje mentoring agreement, který je připraven přímo na míru přáním a potřebám mentee a jejich mentorek či mentorů.

Mentoringový program probíhá od listopadu 2023 do července 2024 a během této doby se dvojice potkává v předem domluvených termínech na online jednáních, osobně na ZČU či partnerské OTH Amberg-Weiden nebo se společně účastní i dalších zajímavých odborných akcí, jako jsou workshopy, konference, jednání s doktorandkami a doktorandy ZČU či návštěvy laboratoří a podniků.

Galerie


Fakulta ekonomická

Dita Hommerová

11. 06. 2024