Unikátní symfonie Jiřího Bezděka zazněla v listopadu celkem třikrát

Symfonii č. 3 Jiřího Bezděka, vedoucího katedry hudební kultury pedagogické fakulty, nazvanou Gaudeamus igitur a složenou u příležitosti oslav 25. výročí ZČU, si posluchači během listopadu mohli vyslechnout na třech koncertech.

Ve světové premiéře ji provedla Plzeňská filharmonie, kterou řídil belgický dirigent mezinárodního věhlasu Ronald Zollman, v rámci slavnostního večera pro absolventy a partnery ZČU 9. listopadu v budově fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Podruhé tato symfonie zazněla během abonentního cyklu v Měšťanské besedě (viz foto) a následující večer ještě v Domažlicích. Po všechny tři večery se setkala s mimořádným úspěchem.

Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

28.11.16


Absolventi Univerzity třetího věku si převzali diplomy


Celouniverzitní

318

27.06.18


Závěrečná party letních škol se vydařila, zikkurat měl premiéru


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

51

30.07.18


Srpnové letní školy budou zaměřené na kybernetiku, elektrotechniku a mechaniku


Celouniverzitní

26

14.08.18