Unikátní symfonie Jiřího Bezděka zazněla v listopadu celkem třikrát

Symfonii č. 3 Jiřího Bezděka, vedoucího katedry hudební kultury pedagogické fakulty, nazvanou Gaudeamus igitur a složenou u příležitosti oslav 25. výročí ZČU, si posluchači během listopadu mohli vyslechnout na třech koncertech.

Ve světové premiéře ji provedla Plzeňská filharmonie, kterou řídil belgický dirigent mezinárodního věhlasu Ronald Zollman, v rámci slavnostního večera pro absolventy a partnery ZČU 9. listopadu v budově fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Podruhé tato symfonie zazněla během abonentního cyklu v Měšťanské besedě (viz foto) a následující večer ještě v Domažlicích. Po všechny tři večery se setkala s mimořádným úspěchem.

Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

28.11.16


Fakulta zdravotnických studií má novou techniku pro měření tělesného složení


Fakulta zdravotnických studií

14

24.04.17


Konference přiblížilia přeshraniční spolupráci záchranářů


Fakulta zdravotnických studií

16

24.04.17


Nakoupit designové kousky můžete i na jaře


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16

24.04.17