O on-line vzdělávání je stále větší zájem

On-line vzdělávání se v současné době stává nedílnou součástí nabídky univerzit u nás i ve světě a Západočeská univerzita v Plzni rozhodně nechce zůstat pozadu. Na konci loňského roku zveřejnila úspěšný kurz pro veřejnost „Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku“ a chystá další novinky.

Na on-line kurz Michala Dubce „Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku“, zveřejněný na platformě seduo.cz, se za necelý rok zapsalo 10 530 studentů a 1 930 studentů jej k dnešnímu dni úspěšně ukončilo.

Vedle tohoto kurzu jsou zájemcům přístupné i další kurzy pro veřejnost, vzdělavatele dospělých i pro zaměstnance univerzity, které najdete na stránkách Ústavu celoživotního vzdělávání. Západočeská univerzita v Plzni plánuje ve zpřístupňování zajímavých studijních materiálů pro širokou veřejnost pokračovat, ať už otevíráním stávajících kurzů nebo produkcí nových, včetně tvorby MOOC (masivní otevřené on-line kurzy). Aktivně se také podílí na vytvoření národní platformy pro MOOC kurzy, která vzniká v rámci České asociace distančního univerzitního vzdělávání.

Univerzitní platformou pro tvorbu a realizaci on-line kurzů je systém Moodle, který je od roku 2015 propojený s IS STAG, což v mnohém usnadňuje administraci kurzů, zapisování studentů i přenos výsledků mezi oběma systémy. V letošním roce registrujeme alespoň jeden aktivní přístup do LMS Moodle u 87 učitelů a 4 584 studentů. Všem zájemcům o tvorbu on-line kurzů se doporučujeme zapsat na seminář Novinky v LMS Moodle, který se uskuteční 12. ledna 2017.

V roce 2017 bude Západočeská univerzita v Plzni pilotní školou projektu Evropské komise EMPOWER, v jehož rámci budeme mít možnost konzultovat rozvoj on-line aktivit Západočeské univerzity v Plzni s experty Evropské asociace distančního univerzitního vzdělávání (EADTU).

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

01.12.16


Rektor uvařil pivo pro studenty


Celouniverzitní

367

11.09.17


ELSA Plzeň chystá právnickou party


Studentské organizace

18

18.09.17


Dejte si Pivo s rektorem


Celouniverzitní

80

20.09.17