Věda nás baví

Popularizační portál Bav se vědou získal v letošním roce nový vzhled i obsah. Najdete v něm nejen krátké články a kvízy věnované zajímavostem z různých oblastí vědy a výzkumu na univerzitě, ale také rozhovory s vědci.

Právě záznamy rozhovorů s vědci, kteří působí na ZČU, jsou hlavní novinkou zrenovovaného portálu Bav se vědou. Rozhovory, které vznikly během besed žáků s vědci, se zabývají jednak samotnou vědou, ale přibližují také konkrétní obory či přinášejí doporučení, co může žák základní či střední školy dělat pro to, aby se v budoucnu mohl vydat na dráhu vědce.

Prozatím jsou v rubrice zVĚDAvosti k dispozici rozhovory např. s Danielem Georgievem, který představil žákům obor syntetická biologie, s Jiřím Polcarem, který žákům předvedl projekty realizované ve virtuální laboratoři, nebo Markétou Jedličkovou, jejímž oborem je robotika.

Pokud máte zájem propagovat akce z oblasti popularizace vědy, uskutečnit rozhovory se žáky v rámci rubriky zVĚDAvosti či přispívat na portál Bav se vědou pravidelně články z vašeho oboru, prosím kontaktujte Lucii Rohlíkovou z Ústavu celoživotního vzdělávání na mailu: lrohlik@ucv.zcu.cz.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

15.12.16


Modla plzeňského fotbalu bude přednášet na ZČU. Dorazí Pavel Vrba


Studentské organizace

74

05.02.18


Lékař práv aneb konference o medicínském právu již za necelý měsíc


Studentské organizace

16

13.02.18


Knihovna uspořádala česko-německý workshop k problematice elektronických informačních zdrojů


Univerzitní knihovna

42

15.02.18