Univerzita podepsala smlouvu o spolupráci se Škodou Transportation

Smlouvu, která navazuje na dosavadní spolupráci a dále ji prohlubuje, stvrdili na rektorátu ZČU 21. února svým podpisem rektor Miroslav Holeček a generální ředitel Tomáš Ignačák.

Spolupráce bude probíhat například formou informačních kampaní při získávání uchazečů o studium, zadávání kvalifikačních prací či prostřednictvím exkurzí a praxí pro studenty technických fakult – strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd.

„Pro Západočeskou univerzitu v Plzni je velkým přínosem zejména spolupráce na výzkumných a vývojových projektech, do kterých se zapojují studenti. Mají tak možnost zpracovávat reálná témata z praxe a zároveň již během studia poznat svého případného budoucího zaměstnavatele,“ uvedl rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„Naše společnost má vlastní výzkum a vývoj – pracujeme na nových lokomotivách, tramvajích nebo elektrobusech. K tomu ale potřebujeme dostatek kvalitních technicky vzdělaných absolventů. Stále hledáme nové lidské zdroje a klíčoví jsou pro nás zejména absolventi technických fakult. Vzhledem k tomu, že sídlíme v Plzni, je pro nás přirozeným partnerem v tomto směru právě Západočeská univerzita,“ řekl generální ředitel Škody Transportation Tomáš Ignačák.

Partnerství největšího plzeňského průmyslového podniku s univerzitou má dlouhodobý charakter. V současné době jde například o spolupráci v Centru kompetence drážních vozidel a rovněž v oblasti praxí studentů. Zejména studenti fakult strojní a elektrotechnické v rámci trainee programu řeší pod dohledem odborníků konkrétní zadání, které je poté použito v reálném projektu. Obdobně zde mají možnost zpracovávat témata bakalářských, diplomových i doktorandských prací.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

22.02.17


ZČU chce se svými absolventy zůstat v kontaktu


Celouniverzitní

351

05.06.18


Jak experimentovat v germanistice? Odpověď nabídla mezinárodní konference


Fakulta pedagogická

120

01.06.18


Workshop ukázal možnosti spolupráce mezi ZČU a zaměstnavateli


Celouniverzitní

73

07.06.18