Univerzita podepsala smlouvu o spolupráci se Škodou Transportation

Smlouvu, která navazuje na dosavadní spolupráci a dále ji prohlubuje, stvrdili na rektorátu ZČU 21. února svým podpisem rektor Miroslav Holeček a generální ředitel Tomáš Ignačák.

Spolupráce bude probíhat například formou informačních kampaní při získávání uchazečů o studium, zadávání kvalifikačních prací či prostřednictvím exkurzí a praxí pro studenty technických fakult – strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd.

„Pro Západočeskou univerzitu v Plzni je velkým přínosem zejména spolupráce na výzkumných a vývojových projektech, do kterých se zapojují studenti. Mají tak možnost zpracovávat reálná témata z praxe a zároveň již během studia poznat svého případného budoucího zaměstnavatele,“ uvedl rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„Naše společnost má vlastní výzkum a vývoj – pracujeme na nových lokomotivách, tramvajích nebo elektrobusech. K tomu ale potřebujeme dostatek kvalitních technicky vzdělaných absolventů. Stále hledáme nové lidské zdroje a klíčoví jsou pro nás zejména absolventi technických fakult. Vzhledem k tomu, že sídlíme v Plzni, je pro nás přirozeným partnerem v tomto směru právě Západočeská univerzita,“ řekl generální ředitel Škody Transportation Tomáš Ignačák.

Partnerství největšího plzeňského průmyslového podniku s univerzitou má dlouhodobý charakter. V současné době jde například o spolupráci v Centru kompetence drážních vozidel a rovněž v oblasti praxí studentů. Zejména studenti fakult strojní a elektrotechnické v rámci trainee programu řeší pod dohledem odborníků konkrétní zadání, které je poté použito v reálném projektu. Obdobně zde mají možnost zpracovávat témata bakalářských, diplomových i doktorandských prací.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

22.02.17


Nejchytřejší uchazeči jsou na právnické fakultě


Fakulta právnická

106

17.07.17


Studetni strojní fakulty absolvovali letní jadernou školu na Ukrajině


Fakulta strojní

45

25.07.17


Studenti vymysleli chytré lavičky pro univerzitní kampus


Celouniverzitní

672

13.07.17