Připravuje se duální studium Čechy – Bavorsko

Fakulta strojní a Technická vysoká škola Deggendorf společně s podniky připravují mezinárodní duální studium. 

Projekt byl odstartován! Technická vysoká škola Deggendorf (THD) získala společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Institutem pro techniku a hospodářství České Budějovice finanční prostředky z programu INTERREG a společně zahájili projekt setkáním v Deggendorfu. Cílem tohoto projektu je společně uvést v život duální studium ve společném příhraničním regionu.

Duální studium je ideální propojení teorie a praxe. Využívají se tím synergické efekty a teoretické a praktické fáze vzdělávání se tím mohou optimálně doplňovat. Studenti tak získají možnost prohloubit své znalosti díky praxi přímo v podniku.

Tato forma studia dosud v České republice neexistovala, i proto je projekt „Duální studium Čechy – Bavorsko“ v našem společném regionu velice žádaný. Studenti ze tří partnerských škol absolvují mezinárodní duální studium v podnicích, které mají svá sídla jak v České republice, tak v Bavorsku.

Zájem ze strany podniků je opravdu velký. Dva z nich, Max Streicher z Deggendorfu a Kermi z Plattlingu, se projektu účastní již od jeho počátku. Oba mají své sídlo jak v Bavorsku, tak v Čechách. „S projektem máme jen dobré zkušenosti. Nabízí nám skvělou možnost rozšířit duální studium i do našich poboček ve Stříbře, a vzdělávat tak budoucí spolupracovníky, kteří budou oba pracovní světy nadále propojovat. Právě v internacionalizaci spatřujeme naši velkou výhodu,“, uvádí Florian Friedl z Kermi. Také společnost Max Streicher je již dlouhou dobu partnerem duálního studia THD a má svoji pobočku ve Štěnovicích. Guther Handlos z firmy je také duálním studiem nadšen: „Znamená pro nás velkou příležitost získat angažované a velmi schopné studenty a těm pak nabídnout možnost pracovat u nás v podniku. Naše mezinárodní činnost z toho může jen těžit.“

Cílem projektu je dlouhodobě podporovat dostatečný počet odborných pracovních sil na našem pracovním trhu. Díky duálnímu studiu se propojí se vzdělávací instituce, což přispěje k vyšší atraktivitě příhraničních regionů.

Více informací o projektu sdělí proděkan Fakulty strojní ZČU Roman Čermák - rcermak@kks.zcu.cz, popřípadě za německou stranu Claudia Probst, claudia.probst@th-deg.de.


Fakulta strojní

Šárka KUTHANOVÁ

01. 03. 17


Programátoři, pozor! Catalysts Coding Contest je opět tady.

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

06. 11. 2018

Info ZČU od listopadu v novém

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 11. 2018

Do Plzně se sjeli zaměstnanci univerzitních knihoven

Konference

Univerzitní knihovna

02. 11. 2018