Připravuje se duální studium Čechy – Bavorsko

Fakulta strojní a Technická vysoká škola Deggendorf společně s podniky připravují mezinárodní duální studium. 

Projekt byl odstartován! Technická vysoká škola Deggendorf (THD) získala společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Institutem pro techniku a hospodářství České Budějovice finanční prostředky z programu INTERREG a společně zahájili projekt setkáním v Deggendorfu. Cílem tohoto projektu je společně uvést v život duální studium ve společném příhraničním regionu.

Duální studium je ideální propojení teorie a praxe. Využívají se tím synergické efekty a teoretické a praktické fáze vzdělávání se tím mohou optimálně doplňovat. Studenti tak získají možnost prohloubit své znalosti díky praxi přímo v podniku.

Tato forma studia dosud v České republice neexistovala, i proto je projekt „Duální studium Čechy – Bavorsko“ v našem společném regionu velice žádaný. Studenti ze tří partnerských škol absolvují mezinárodní duální studium v podnicích, které mají svá sídla jak v České republice, tak v Bavorsku.

Zájem ze strany podniků je opravdu velký. Dva z nich, Max Streicher z Deggendorfu a Kermi z Plattlingu, se projektu účastní již od jeho počátku. Oba mají své sídlo jak v Bavorsku, tak v Čechách. „S projektem máme jen dobré zkušenosti. Nabízí nám skvělou možnost rozšířit duální studium i do našich poboček ve Stříbře, a vzdělávat tak budoucí spolupracovníky, kteří budou oba pracovní světy nadále propojovat. Právě v internacionalizaci spatřujeme naši velkou výhodu,“, uvádí Florian Friedl z Kermi. Také společnost Max Streicher je již dlouhou dobu partnerem duálního studia THD a má svoji pobočku ve Štěnovicích. Guther Handlos z firmy je také duálním studiem nadšen: „Znamená pro nás velkou příležitost získat angažované a velmi schopné studenty a těm pak nabídnout možnost pracovat u nás v podniku. Naše mezinárodní činnost z toho může jen těžit.“

Cílem projektu je dlouhodobě podporovat dostatečný počet odborných pracovních sil na našem pracovním trhu. Díky duálnímu studiu se propojí se vzdělávací instituce, což přispěje k vyšší atraktivitě příhraničních regionů.

Více informací o projektu sdělí proděkan Fakulty strojní ZČU Roman Čermák - rcermak@kks.zcu.cz, popřípadě za německou stranu Claudia Probst, claudia.probst@th-deg.de.


Fakulta strojní

Šárka KUTHANOVÁ

01.03.17


Český satelit má za sebou prvních dvě stě přeletů nad řídicím střediskem


Fakulta elektrotechnická

104

27.07.17


Diplom letos převzalo téměř dva tisíce absolventů


Celouniverzitní

443

17.07.17


Novým děkanem filozofické fakulty se stane David Šanc


Fakulta filozofická

446

10.08.17