Ruské centrum pořádá krajské kolo festivalu ARS POETICA - Puškinův památník

Do letošního ročníku, který se bude konat již v pátek 31. března od 10 hodin, se přihlásilo šedesát soutěžících ze základních, středních a vysokých škol i učilišť.

Festival ARS POETICA - Puškinův památník se snaží prostřednictvím přehlídek uměleckého přednesu ruské poezie, prózy, písní a scénického projevu přispívat k poznávání ruské kultury a umění. Pořadatelem krajského kola je již od roku 2013 Ruské centrum, fungující na Ústavu jazykové přípravy ZČU. Nejlepší vystoupení postupují do celostátního kola, které se bude konat 6. června v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová

28.03.17


Na NTC se bude konat workshop Technologie a charakteristika žárově stříkaných povlaků


Nové technologie - Výzkumné centrum

20

10.04.18


Do nabídky letních škol letos přibyly dvě nové


Celouniverzitní

146

12.04.18


NTC prezentovalo svoji spolupráci se společností Whitford na americkém velvyslanectví


Nové technologie - Výzkumné centrum

49

18.04.18