Ruské centrum pořádá krajské kolo festivalu ARS POETICA - Puškinův památník

Do letošního ročníku, který se bude konat již v pátek 31. března od 10 hodin, se přihlásilo šedesát soutěžících ze základních, středních a vysokých škol i učilišť.

Festival ARS POETICA - Puškinův památník se snaží prostřednictvím přehlídek uměleckého přednesu ruské poezie, prózy, písní a scénického projevu přispívat k poznávání ruské kultury a umění. Pořadatelem krajského kola je již od roku 2013 Ruské centrum, fungující na Ústavu jazykové přípravy ZČU. Nejlepší vystoupení postupují do celostátního kola, které se bude konat 6. června v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová

28.03.17


Na Pivo s rektorem dorazila tisícovka studentů


Celouniverzitní

381

11.10.17


Přijďte představit své odborné znalosti v cizím jazyce


Ústav jazykové přípravy

60

10.10.17


Rektoři bavorských vysokých škol mají zájem o spolupráci se ZČU


Celouniverzitní

142

18.10.17