Děkanem Fakulty zdravotnických studií ZČU bude Jan Beránek

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Zvolený kandidát na děkana získal v druhém kole opakované volby, které proběhlo v úterý 9. května, sedm hlasů od jedenácti přítomných členů dvanáctičlenného Akademického senátu fakulty.

Fakultu zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni povede v následujících čtyřech letech Jan Beránek. V druhém kole opakované volby, které proběhlo v úterý 9. května, získal od jedenácti přítomných členů dvanáctičlenného Akademického senátu fakulty sedm hlasů, tedy potřebnou nadpoloviční většinu. Své funkční období zahájí po jmenování do funkce rektorem.

Jan Beránek kandidoval už v první volbě, kdy v prvním i druhém kole získal šest hlasů. Stejný počet obdržel i v prvním kole opakované volby, která se konala 24. dubna. Dnes získal potřebných sedm hlasů. V první volbě byli dalšími kandidujícími vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS Jitka Krocová a lékař Zdeněk Hess. V opakované volbě už kromě Jana Beránka kandidovala pouze Jitka Krocová, která dnes získala čtyři hlasy.

Akademický senát tak zvolil kandidáta na děkana po Lukáši Štichovi, který 1. února rezignoval a následně byl akademickým senátem fakulty odvolán jako kandidát na děkana na své druhé funkční období. Nově zvoleného kandidáta na děkana Jana Beránka jmenuje do funkce rektor Miroslav Lávička.

Ing. Jan Beránek, MBA (*1981) se posledních deset let věnuje řízení firem, přičemž působil na pozicích generálního ředitele či jednatele. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ZČU, později získal titul MBA na CEMI institutu v Praze a absolvoval například dvouletý intenzivní Global Leadership Program (GLP) v USA, zaměřený na řízení středně velkých podniků a institucí, a další oborné programy a kurzy, zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo projektového a krizového řízení. Tyto znalosti a zkušenosti ze strategického a krizového managementu chce využít i při vedení fakulty.

V roli děkana by rád především obnovil důvěru fakulty ze strany zaměstnanců, studujících i veřejnosti a partnerů. Chce proto mimo jiné nastavit jasnou strategii v rámci vyplácení mimořádných stipendií. Plánuje také rozvíjet digitalizaci ve výuce i v provozu fakulty, která povede k úspoře prostředků. Jedním z jeho cílů je také rozšířit síť partnerů pro praxe studujících i výuku. V rámci třetí role je jeho záměrem vytvořit na FZS cyklus přednášek např. pro matky s dětmi, školní děti, seniory a další skupiny veřejnosti.

Fakulta zdravotnických studií ZČU poskytuje vzdělání v bakalářských studijních programech Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotika-protetika, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. V kombinované formě lze studovat program Všeobecné ošetřovatelství. V současné době vzdělává v nelékařských zdravotnických oborech přes 900 studentek a studentů. 

Fakulta zdravotnických studií

Šárka Stará

09. 05. 2023