Děti z MŠ Rokycany si mezi prvními prohlédly výstavu budoucích učitelů výtvarné výchovy

Studující Veřejnost Výstava

Celý červen probíhá v Galerii Evropského domu na plzeňském náměstí výstava Obrazobraní - Orbis Pictus výtvarných prací studentů katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni pod vedením výtvarníka a pedagoga Dalibora Smutného.

Nabídnout 45 minut intenzivní zážitkové pedagogiky přímo v galerii nejen pro dospělé, ale i pro děti z mateřské školy bylo cílem takzvané galerijní edukace, kterou připravili studující katedry výtvarné výchovy a kultury z Fakulty pedagogické. Právě čtyřicet předškoláků z Rokycanské MŠ U Saské brány byli i s paní ředitelkou Věrou Zagorovou jedni z prvních návštěvníků výstavy studujících ZČU.

‚‚Výstava představuje rozmanité přístupy a metody práce se základními formami zobrazování, které navazují na tradici českého a světového moderního umění a reflektují současné tendence", uvádí k výstavě Dalibor Smutný.

Studenti zde hledají vlastní výraz, formují svůj postoj ke světu a vytvářejí si výtvarný názor. Jejich práce jsou osobní a citlivé výpovědi, obsahující portréty a figurální vyobrazení, otisky krajiny jejich duše, pojetí krajiny jako organického narůstání struktur a minimalistické vyobrazení krajiny a architektury.

Galerijní edukaci jsme připravili se studenty katedry výtvarné výchovy a kultury v konzultaci s paní učitelkou Lucií Brabcovou tak, aby nabídla dětem zážitkovou pedagogiku v autentickém prostředí galerie. Děti skládaly z barevných vln na cihlové podlaze galerie obrazy, propojovaly vlněné obrazy ve velké společné bludiště a snažily se udržet mikroroboty v podobě vibrujících a pobíhajících broučků v hranicích obrazu. Děti nakonec proměnily celý prostor galerie v autostrádu, labyrint silnic, nájezdů, a stěhovací krabice se staly automobily, se kterými vyrazily na cestu

‚Výtvarná tvorba, studentské praxe a galerijní edukace jsou pro naši katedru propojené nádoby. Radost z tvorby, odvaha vyjádřit se a rozvoj sociálních kompetencí jsou našimi hlavními vzdělávacími cíli", popisuje Věra Uhl Skřivanová z katedry výtvarné výchovy a kultury.  Klasické výtvarné techniky jsou pro budoucí pedagogy základem pro rozvoj smyslové citlivosti a pochopení zákonitostí hmotného světa. Na tyto základy navazují právě tvorbou za využití digitálních médií.


Galerie


Fakulta pedagogická

Věra Uhl Skřivanová

14. 06. 2024