Estetická medicína na Sutnarce

Hosté Spolupráce Studující

Studenti, vedoucí i asistenti ateliérů Produktový design na Sutnarce a Průmyslový design na pražské UMPRUM poměřili své síly. V rámci letního semestru 2023/2024 společně pracovali na návrzích produktů určených do pracovišť estetické medicíny.

Spolupráce probíhala od začátku letního semestru nejen na dálku, ale také v plzeňském i pražském ateliéru. Díky společnému projektu navštívili studenti a studentky z obou škol pracoviště estetické medicíny v Plzni a v Praze, což jim umožnilo konzultovat s odborníky a posoudit, jak navrhované produkty budou fungovat v praxi. Poděkování patří Alexandře Butkové z kliniky estetické medicíny Esthé, která konzultovala návrhy studentů UMPRUM a Mgr. Petře Štenglové, Dis. z Medical Institut Care, která se věnovala studentům ateliéru Produktový design na FDU. Studující z obou týmů si vzájemně vyměňovali poznatky a dojmy, které získali během exkurzí a které pro ně byly důležitým vstupem do další práce na projektu.

Celý projekt zahrnoval také výměnu vyučujících – zhruba v polovině semestru proběhlo setkání, během něhož měli plzeňští studenti možnost konzultovat své práce s vedoucím ateliéru Průmyslový design na UMPRUM, prof. M.A. Ivanem Dlabačem, zatímco pražští studenti využili konzultací s doc. MgA. Zdeňkem Veverkou, který vede ateliér Produktový design na Sutnarce.

Závěrečné setkání obou ateliérů, na kterém byly prezentovány celosemestrální práce, se uskutečnilo v Plzni. Práce studentů hodnotili jak vyučující, tak odbornice z kliniky estetické medicíny. 

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Monika Bechná

29. 05. 2024