Mezinárodní konference představila vzdělávání, umění a digitální technologie ve výuce

Hosté Koncert Konference

Akce Fakulty pedagogické se zúčastnilo 39 referujících z šesti zemí včetně České republiky.

V konferenčních prostorách Semlerovy rezidence v Plzni se 6. a 7. května uskutečnila mezinárodní konference Vzdělávání, umění, digitální technologie ve výuce II, kterou uspořádala katedra hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU. Konference přilákala 39 účastníků z České republiky, Brazílie, Maďarska, Slovenska, Mosambiku a Portugalska. Příspěvky v angličtině, portugalštině nebo češtině byly zaměřené na vzdělávání, umění a na moderní technologie, které za tímto účelem můžeme využívat. Mezinárodní organizační výbor z různých univerzit vedla za ZČU vedoucí katedry hudební výchovy a kultury Romana Feiferlíková ve spolupráci s prof. Gladis Falavigna z brazilské UERGS. 

Konferenci zahájil brazilský konzul Fernando Lorenz de Azevedo, který ocenil jedinečnou příležitostí k posílení akademických a kulturních vazeb mezi účastníky z různých zemí. Příspěvky a kuloární diskuse se pak soustředily na inovativní přístupy ve vzdělávání, roli umění v pedagogice a integraci moderních technologií do výukového procesu. Účastníci měli možnost seznámit se s nejnovějšími trendy a metodami, které mohou obohatit jejich vlastní vzdělávací praxi.

Součástí programu byl i slavnostní koncert k 75. narozeninám skladatele Jana Vičara, profesora katedry hudební výchovy a kultury. V krásném, zvukově vyladěném prostředí auly Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici, vybavené novým koncertním křídlem, zazněly skladby oslavence v podání vynikajících umělců.

Výsledkem konference bude kniha abstraktů konferenčních příspěvků v anglickém jazyce, která vyjde v České republice, a druhá s plnými texty konferenčních příspěvků v anglickém jazyce, jež vyjde v Brazílii. Obě tyto publikace poskytnou cenný zdroj informací a inspirace pro odborníky a akademiky, kteří se zajímají o moderní přístupy ve vzdělávání, umění a technologii.

Událost byla hodnocena jako velmi úspěšná a přínosná, přispěla k rozvoji mezinárodní spolupráce a výměně zkušeností mezi Českou republikou a portugalsky mluvícími zeměmi. Výstupy a poznatky z této konference budou jistě inspirací pro další výzkum a pedagogickou praxi. Organizátoři již plánují další ročník této významné konference v roce 2026.


Galerie


Fakulta pedagogická

Dr. Romana Feiferlíková

15. 05. 2024