Fakulta elektrotechnická ZČU získala prestižní certifikaci Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Studium Tisková zpráva Věda

Západočeská univerzita, konkrétně Fakulta elektrotechnická, se může pyšnit získáním certifikace od Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), čímž se stala osmou univerzitou na světě, která tuto prestižní akreditaci obdržela.

Fakulta elektrotechnická (FEL) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se může pyšnit získáním certifikace Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA. ZČU se stala osmou univerzitou na světě, která toto prestižní osvědčení obdržela, a fakulta bude díky ní nabízet nový studijní program Management jaderného inženýrství. Bude atraktivní pro studující i zaměstnavatele z České republiky i okolních zemí.

Navazující magisterský program Management jaderného inženýrství pokrývá celkem 50 klíčových oblastí, které agentura IAEA požaduje pro udělení značky International Nuclear Management Academy (INMA). ZČU se tím zařadila do prestižní skupiny univerzit, v níž jsou například University of Manchester, University of Tokyo nebo Texas A&M University, kde podobné certifikované programy již fungují.

Nový program nyní musí projít akreditací. Termín, kdy se otevře zájemcům a zájemkyním o studium, tak zatím nelze přesně stanovit, fakulta však bude usilovat o to, aby ho do své nabídky studia mohla zařadit už v příštím akademickém roce.

Cílem značky INMA je výchova odborníků a odbornic s technickým vzděláním v jaderné oblasti se znalostí základní problematiky managementu podniků a projektů. Výstavba jaderných elektráren, ale i provoz stávajících bloků kladou velké nároky na řídící a další klíčové pracující. Absolventi a absolventky programu, který kvalitně připravuje budoucí zaměstnance a zaměstnankyně pro praxi v tomto odvětví, budou proto velmi žádanými na trhu práce, vzhledem k plánované výstavbě nových bloků u nás, ale i v zahraničí.

Garantem Managementu jaderného inženýrství se stal profesor Radek Škoda, který převzal certifikát během 67. Generální konference IAEA, konané poslední zářijový týden ve Vídni. Tím se zakončil více než dvouletý proces, kdy fakulta usilovala o tuto prestižní certifikaci. „Pro získání certifikace jsme absolvovali dvě hodnotící mise, kterých se kromě zástupce IAEA zúčastnili také profesoři z Texas A&M University v USA a Budapest University of Technology and Economics v Maďarsku. Návštěvám hodnotitelů jsme prezentovali plánovanou náplň připravovaného programu, ale hodnotitelé se zajímali také o studijní zázemí na fakultě a univerzitě, provázanost a spolupráci s průmyslem a potenciál uplatnění absolventů a absolventek v českém jaderném sektoru,“ uvedl.

První návštěva hodnotitelů dorazila na ZČU po několikaměsíčních přípravách na přelomu listopadu a prosince 2021, druhá na přelomu května a června 2022. „Poté probíhala finalizace přípravy nového programu v rámci procesů ZČU a závěrečné zhodnocení zástupci IAEA. Zajímavou součástí druhé hodnotící návštěvy byly intenzivní diskuse a sdílení zkušeností s vyučujícími jednotlivých předmětů zapojených fakult, tedy Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní,“ popsal prof. Radek Škoda.

Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

10. 10. 2023