ZČU zahájila iniciativu v oblasti efektivní projektové podpory mezinárodního výzkumu

Spolupráce Veřejnost Zaměstnanci

Zástupci a zástupkyně součástí ZČU diskutovali na prvním jednání vznikající univerzitní sítě pro mezinárodní projekty nad společnou vizí v oblasti zajištění systematické a efektivní podpory úspěšného zapojování ZČU do mezinárodních projektů ve výzkumu a inovacích.

Jak na ZČU systematizovat různé úrovně projektové podpory v oblasti mezinárodního výzkumu a posílit schopnost všech součástí efektivně využít svých kompetencí v evropských a mezinárodních projektech? Celkovou vizi možných opatření představil prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium Jiří Hammerbauer společně se zástupkyněmi Projektového centra ZČU na úvodním setkání s pověřenými osobami z jednotlivých součástí ZČU. Konalo se 26. března, v návaznosti na předběžné mapování potřeb, a zastoupenou na něm bylo deset součástí.

Prorektor Hammerbauer nejprve prezentoval vznikající iniciativu, která má být cestou ke kvalitní a všem dostupné podpoře v oblasti přípravy a realizace mezinárodních projektů na jednotlivých součástech. Cílem je zefektivnit obousměrné předávání informací a sdílení vědomostí mezi součástmi a centrálním projektovým centrem, zkvalitnit práci s jednotlivými výzkumnými týmy i systém řízení projektové činnosti a zajistit vyšší dopad služeb projektové podpory na úrovni univerzity, součástí i jednotlivých pracovišť.

"ZČU má ve svých výzkumných centrech a dalších pracovištích výjimečnou R&D infrastrukturu. Zaměstnává pracovnice a pracovníky se zahraničními zkušenostmi, kteří jsou zároveň často členy excelentních výzkumných týmů. Tyto aspekty ZČU předurčují k tomu, aby byla úspěšná v řešení prestižních mezinárodních projektů, např. Horizont Evropa, stala se konkurenceschopnou a začlenila se mezi vyhledávané a zajímavé instituce pro zahraniční partnery," uvedl prorektor Hammerbauer.

Následně ředitelka Projektového centra Miluše Brunátová zrekapitulovala služby a aktivity, které již v oblasti mezinárodních, resp. evropských projektů toto pracoviště zajišťuje. Konzultantka pro evropské projekty Lenka Strnadová dále obeznámila zúčastněné s motivacemi, jež stály v počátcích této iniciativy, a dalšími plánovanými kroky. „Cílem iniciativy není vytvořit pouze formální pracovní skupinu, ale zajistit, aby se všem osobám ve výzkumu, zkušenějším i méně zkušeným, na ZČU dostalo kvalitních, efektivních a cílených služeb, které je pomohou motivovat a umožní jim účelně využít svých kompetencí a předpokladů především v evropských projektech z programů jako jsou Horizont Evropa, ale i další schémata,“ zdůraznila.

Za tímto účelem iniciativa, inspirovaná úspěšnými modely z evropských univerzit, vytvoří síť několika úrovní podpory opřenou především o vybrané zástupce a zástupkyně pro mezinárodní projekty jednotlivých součástí. Tato síť umožní lepší vzájemné sdílení know-how vertikálně, od centrální úrovně strategického plánování a expertní informační a metodické podpory, přes mezistupeň informační a metodické podpory na jednotlivých součástech, až po stupeň každodenního projektového managementu. Zároveň ale připraví i podmínky pro intenzivnější horizontální spolupráci a sdílení zkušeností napříč součástmi.

V rámci diskuze zaznělo množství zásadních podnětů, jež se týkaly klíčových priorit jednotlivých součástí i výzev, s nimiž se v současnosti potýkají. V následujících měsících tuto debatu prohloubí strukturované rozhovory s jednotlivými součástmi. Úvodní mapování poskytne základ pro další fungování sítě, které bude mj. obnášet podporu strategického plánování a řízení v oblasti evropských a mezinárodních projektů, na míru šitá školení i vytváření efektivních nástrojů horizontální i vertikální komunikace a sdílení zkušeností.

Prezentace i materiály ze setkání jsou k dispozici na Alfresco Site Projektového centra.

Akce byla podpořena z projektu Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI.Galerie


Projektové centrum

Markéta Laiblová

12. 04. 2024