Kýbl akademické krve přilákal řadu prvodárkyň a prvodárců

Spolupráce Studující Zaměstnanci

Akce chebské části Fakulty ekonomické ZČU, zaměřená na bezpříspěvkové dárcovství krve, oslavila 30 let od svého vzniku. Většinu zúčastněných tvořili prvodárci.

Celkem 22 lidí, z toho 19 prvodárců a prvodárkyň, přilákal letošní 55. Kýbl akademické krve - tradiční akce pobočky Fakulty ekonomické ZČU v Chebu. Studující Fakulty ekonomické i Gymnázia Cheb, Integrované střední školy Cheb a Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Cheb navštívili Transfúzní oddělení Nemocnice Cheb ve čtvrtek 16. listopadu.

Díky ochotě Transfúzního oddělení bylo možné akci uskutečnit mimo řádné odběrové termíny. Účast byla organizátorům sladkou odměnou a naplněním smyslu celé akce. „Motto akce zní ´Každá kapka se počítá´ a jsme rádi, že se do našeho pomyslného kýblu podařilo nakapat 10 litrů krve. Všem děkuji za jejich odvahu a šlechetnost,“ uvedl Jan Tlučhoř, pořadatel za Fakultu ekonomickou ZČU.

Jeden z prvodárců, Michal Čaban, prohlásil: „Společné darování krve bylo tím, co mě nakonec přesvědčilo k tomu, abych opravdu přišel darovat krev, překonal své obavy a udělal dobrou věc.“

„Doufáme, že mnoho z dnešních prvodárkyň a prvodárců budeme vídat pravidelně,“ vyjádřily své přání zaměstnankyně Transfúzního oddělení. „Už nyní přemýšlíme o termínu 56. Kýblu krve. Dorazíme na jaře příštího roku,“ slíbil jim Libor Matoušek z Gymnázia Cheb, druhý organizátor akce.

Tradice Kýblu akademické krve začala před 30 lety, kdy se první pomyslný kýbl podařilo naplnit díky Liboru Michalákovi a jeho studentům v rámci tehdy nově vyučovaného předmětu Propagace.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. (jtluchor@fek.zcu.cz), tel. 602 549 615

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana Horaisová

16. 11. 2023