Na závěrečném koncertě akademického roku zazpívaly české a bavorské sbory

Ve čtvrtek 10. května v podvečer zaplnily kostel sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni tóny duchovní hudby. Uskutečnil se tu Závěrečný koncert akademického roku 2017/2018.

V podání pěveckého sboru působícího při Hochschule für katholische Kirchenmusik v Regensburgu zazněl žalm Otmara Faulsticha (1938*) Jubelt Jahwe zu pro sóla, sbor, bicí nástroje a varhany a poté Kyrie & Gloria (Missa Choralis) pro sbor a capella od Franze Liszta (1811-1886).
Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU a Plzeňský akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU provedly za doprovodu orchestru katedry hudební kultury Fakulty pedagogické Consortium musicum, vedeného Vítem Aschenbrennerem, skladbu Antonia Vivaldiho (1678-1741) Gloria in D.

Slavnostní koncert pak skladbou Wolfganga Amadea Mozarta (1756 - 1791) Te Deum laudamus uzavřely společně sbor Hochschule für katholische Kirchenmusik a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.

Koncert byl zároveň zahajovacím koncertem Evropského festivalu duchovní hudby Šumava ‑ Bayerischer Wald, který probíhá na různých místech jihozápadočeského regionu a přilehlého Bavorska do konce května.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

11. 05. 2018