Nahlédněte spolu s Univerzitní knihovnou do databáze e-časopisů Engineering Collection

Studující Věda Zaměstnanci

Univerzitní knihovna ZČU získala zkušební přístup k databázi časopisů z oblasti stavebního inženýrství od vydavatelství ICE Publishing. Kolekce e-časopisů Engineering Collection je přístupná do 11. května.

Kolekci více než 30 recenzovaných časopisů z oblasti stavebního inženýrství, stavebnictví a vědy o materiálech může díky Univerzitní knihovně využívat kdokoliv ze Západočeské univerzity v Plzni. Zahrnuje například impaktované časopisy Géotechnique, Magazine of Concrete Research, ICE Proceedings nebo Structures and Buildings a kromě aktuálních čísel lze nahlédnout i do archivu.

Zkušební přístup do databáze e-časopisů Engineering Collection bude z adresy icevirtuallibrary.com nastaven pro celou univerzitu (z IP adres ZČU) do 11. května.

Dejte knihovně vědět, jak jste s databází spokojeni, na knihovna@uk.zcu.cz.

Více informací o elektronických informačních zdrojích, které jsou pro vás k dispozici, najdete v sekci Zdroje na webu Univerzitní knihovny.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

10. 04. 2024