Nová kniha přináší Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech

Spolupráce Věda Veřejnost

U příležitosti Dne památky obětí holokaustu proběhl v pátek 27. ledna křest nové knihy Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech.
Velkoformátovou publikaci představilo Muzeum romské kultury společně s katedrou archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni v prostorách Národopisného muzea Národního muzea v Praze. Součástí křtu byla i tematická přednáška vedoucího výzkumu a vedoucího katedry archeologie Pavla Vařeky.

Kniha nabízí přehled výsledků několikaletého archeologického výzkumu tzv. cikánského tábora v Letech a prostřednictvím fotografického katalogu také výběr nálezů. Po stručné historii tábora a dalších osudech místa v poválečném období jsou představeny nedestruktivní metody, s jejichž využitím byla nalezena přesná poloha tábora, prostřednictvím výsledků archeologického odkryvu pak publikace umožňuje čtenářům vstoupit do samotného tábora, na jehož místě se pod dnešním povrchem dochovaly pozůstatky zástavby. Lze také nahlédnout i za ohrazení tábora, kde archeologové zkoumali administrativní budovu nebo protiletadlový kryt.

Samostatná pozornost je věnována nálezům movitých artefaktů, které pocházejí z archeologických vrstev z různých částí areálu tábora, ovšem největší soubor byl získán odkryvem vzorku výplně odpadní jímky. Ztracené a vyhozené věci vydávají po několika desetiletích svědectví o českých Romech a Sintech, z nichž jen nepatrná část přežila nacistický holokaust. Vypovídají o jejich každodenním životě před internací stejně jako o jejich věznění v letském táboře. Stručně jsou shrnuty výsledky analýzy ekofaktů, kterým se věnovali specialisté se zaměřením na archeozoologii, archeobotaniku a palynologii. Součástí publikace je i kapitola věnovaná lokalizaci a sondáži hřbitova obětí tábora.

Fakulta filozofická

Pavel Vařeka

31. 01. 2023