Online kurz představuje inkluzi na vysokých školách pomocí příběhů

Další vzdělávání Studující Zaměstnanci

Kurz je společným dílem Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a tří nizozemských institucí. Absolvovat jej může kdokoliv.

Vyučující, poradkyně a poradci, studentky, studenti i kdokoliv další, koho zajímá inkluzivní vzdělání na vysokých školách, mohou absolvovat online kurz Inkluze na VŠ v příbězích. S podtitulem ‚Jak vytvářet inkluzivní vzdělávací prostředí na VŠ, ve kterém je všem dobře‘ jej připravily Západočeská univerzita v Plzni, slovenská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Mezinárodní institut sociálních studií, Erasmus Universiteit Rotterdam a De Haagse Hogeschool z Nizozemska.

Kurz vznikl jako součást projektu Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education financovaného s podporou Evropské komise. Pro jeho spuštění stačí zadat do prohlížeče adresu zcu.competent.cz.

Téma inkluze na vysokých školách představuje kurz pomocí reálných příběhů z Nizozemska, Česka i Slovenska a účastníky často vyzývá, aby si sami pro sebe zhodnotili, jak mohli obsah využít a aby přispěli vlastními příběhy, názory či zkušenostmi. Certifikát o absolvování získá každý, kdo projde alespoň 50 % kurzu a splní nejméně 50 % z přehledu samostatných aktivit.

„V kurzu zjistíte, proč je výhodné snažit se vytvářet inkluzivní vzdělávací prostředí, jak k němu přispívat, jak otevírat příběhy své i lidí ve vašem okolí a jak s těmito příběhy efektivně a empaticky nakládat. Dozvíte se praktické a konkrétní tipy, jak uzpůsobit výuku a komunikaci, aby reflektovala měnící se skladbu, nároky a zájmy studujících, a byla tak i nadále aktuální a přínosná,“ popisuje kurz jedna z jeho autorek, Adéla Klimková z Informačního a poradenského centra ZČU.

Kurz je zdarmaa není akreditován Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy ČR.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

12. 04. 2024