Další studentský česko-německý workshop na téma neurorehabilitace proběhl v Konstantinových Lázních

International Seminář Spolupráce

Studující oboru Fyzioterapie se spolu s německými kolegy z OTH Regensburg zúčastnili exkurze v Konstantinových Lázních a dále diskutovali o tématu neurorehabilitace na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

V pátek 22. března se uskutečnil další mezinárodní studentský workshop k projektu Vzdělávání multidisciplinárního česko-bavorského studentského týmu v neurorehabilitaci. Dopolední program zahájili studující oboru Fyzioterapie Fakulty zdravotnických studií ZČU spolu se zahraničními partnery z OTH Regensburg v Konstantinových lázních. Čekala je exkurze tamních balneoprovozů včetně představení neurorehabilitačních principů lázeňského pracoviště.

Následoval odpolední blok, který už hostilo sídlo FZS a při němž se studující rozdělili do terapeutických skupin. Diskutovali nad možnostmi neurorehabilitace konkrétních pacientů po cévní mozkové příhodě, vyměňovali si zkušenosti s neurorehabilitačními přístupy, konzultovali s lektory.

Cílem česko-bavorské spolupráce bylo představit jednotlivé dílčí neurorehabilitační strategie pro závěrečnou studentskou konferenci, která je plánována na červen 2024 v Plzni.         

Projekt Vzdělávání multidisciplinárního česko-bavorského studentského týmu v neurorehabilitaci, BYCZ01-038, byl podpořen v rámci Programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021–2027.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

03. 04. 2024