Studentské práce z Fakulty zdravotnických studií zazněly na odborném interdisciplinárním sympoziu

Konference Studující Věda

Vybraní studující katedry rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni přednesli své práce na neurorehabilitačním sympoziu v Lázních Bělohrad.

Zástupce katedry rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií Lukáš Ryba se spolu se studentkami Andreou Herlitzovou a Lucií Procházkovou zúčastnil VIII. neurorehabilitačního interdisciplinárního symposia s mezinárodní účastí v Lázních Bělohrad. Účast na konferenci přinesla nové poznatky především z oblastí neglect syndromu, dysfagie a kognitivní rehablitace. Konference se účastnili především lékaři, ergoterapeuté, fyzioterapeuté, logopedi, psychologové, nutriční terapeuté, všeobecné sestry, manažeři zdravotnických zařízení a další.

V sekci Varia zazněly celkem čtyři studentské práce z katedry rehabilitačních oborů FZS:

 • Sledování parametrů lokomoce pacienta s cévní mozkovou příhodou při aplikaci ortotického vybavení
  (Adéla Tesařová, Mgr. Lukáš Ryba, Mgr. Rita Firytová)
 • Možnosti využití programu rychlé chůze v léčbě demence
  (Lucie Procházková, Mgr. Lukáš Ryba)
 • Možnosti využití techniky vědomé chůze v léčbě Parkinsonovy nemoci
  (Bc. Kristyan Macháč, Mgr. Lukáš Ryba)
 • Sledování parametrů lokomoce pacientů s roztroušenou sklerózou
  (Andrea Herlitzová, Mgr. Rita Firytová, Mgr. Lukáš Ryba)

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

13. 06. 2023