Studující průmyslového inženýrství se věnovali snižování uhlíkové stopy

Spolupráce Studující Věda

Na konci května se studenti a studentky katedry průmyslového inženýrství a managementu zapojili do projektu zaměřeného na snížení uhlíkové stopy a navštívili lom kaolinu v Kaznějově, provozovaný společností Lasselsberger.

Spolupráce s firmou Lasselsberger, která má pod kontrolou celý proces od těžby surovin až po výrobu dlaždiček, umožňuje studujícím získat cenné zkušenosti z praxe. Stěžejní je pro ně zejména fakt, že firma klade velký důraz na inovace a ekologickou odpovědnost.

V rámci environmentálního projektu se studenti a studentky intenzivně věnovali tématu snižování uhlíkové stopy produktů. Hodnotili výrobní procesy v celém životním cyklu produktu, od dodavatele až po likvidaci, a následně je vzájemně porovnávali a určovali, který proces produkuje nejvíce škodlivin. Na základě těchto analýz a výpočtů pomohou firmě zjistit, jak se dá změnou konkrétních postupů produkce škodlivin, zejména uhlíku, snížit. 

Je to jako se zmrzlinou - když si koupíte čerstvou místo balené, snížíte tím množství uhlíku a dalších škodlivin, které u balené zmrzliny vznikají kvůli výrobě obalu, přepravě a uchovávání v mrazicích boxech. Stejně tak je nesmírně důležité, aby naši studenti rozuměli vlivu průmyslové výroby na životní prostředí a naučili se navrhovat řešení, která tento dopad minimalizují," vysvětluje vedoucí katedry Michal Šimon. 

Studující se tak ponořili do reálného světa průmyslové praxe a pracovali na tom, aby budoucí výrobní procesy byly šetrnější k přírodě. To přispívá nejen k odpovědnější výrobě, ale v konečném důsledku také ke zlepšování životních podmínek pro nás všechny. 


Galerie


Fakulta strojní

Kamila Kolářová

03. 06. 2024