Větší zájem o ekonomii a právo. Uchazeči o studium na ZČU zatím odevzdali 13,5 tisíce přihlášek

Studující Tisková zpráva Univerzita

S prvním červnovým týdnem skončilo na poslední fakultě Západočeské univerzity v Plzni první kolo přijímacího řízení ke studiu. Univerzita letos na devíti fakultách nabídla uchazečkám a uchazečům 310 studijních programů. Možnost přihlásit se ještě je, vybrané fakulty vypisují druhé kolo.

Významný nárůst zájmu oproti předchozím létům letos zaznamenaly Fakulta ekonomická, Fakulta právnická a Fakulta zdravotnických studií. Na Fakultu právnickou podalo přihlášku 1 653 uchazečů a uchazeček, to je o 250 víc než v předchozím akademickém roce. „Zájem o studium na Fakultě právnické neustále narůstá. Vysvětlujeme si to nejen atraktivitou právnického studia, ale především, i když ve vší skromnosti, též atraktivitou samotného studia právě na naší fakultě,“ vysvětluje proděkan Fakulty právnické Jan Pauly. Tři čtvrtiny uchazečů tam mají zájem o pětiletý magisterský program Právo a právní věda.

Skokanem se ale letos stala Fakulta ekonomická, která momentálně eviduje 2 374 přihlášek, což je o 350 více než po prvním kole v roce 2023. „Větší zájem je letos o všechny stupně studia. Přesto nejvíce uchazečů tradičně máme na bakalářské studijní programy Podniková ekonomika a management a Marketingové řízení,“ říká proděkan Fakulty ekonomické Jan Tlučhoř.

Fakulta zdravotnických studií letos zaznamenala nárůst o více než dvě stovky uchazečů a uchazeček, celkem se jich přihlásilo 1 769. „Obecně lze říci, že zájem o studium zdravotnických oborů s jistotou stabilního zaměstnání po třech letech studia roste. Největší zájem dlouhodobě evidujeme o studium studijního programu fyzioterapie, kdy v letošním roce evidujeme v tomto okamžiku 594 přihlášek, což je meziročně o 70 více,“ doplňuje proděkanka Fakulty zdravotnických studií Alena Lochmannová. V letošním roce se do počtu přihlášek promítl také studijní program Ortotika-protetika, který ZČU nabízí jednou za tři roky a lze jej studovat jen na dvou školách v České republice.

Přes tři a půl tisíce studentů se letos přihlásilo na Fakultu pedagogickou, o kterou je dlouhodobě mezi absolventy středních škol na Západočeské univerzitě největší zájem. Konkrétně do programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy se pro akademický rok 2024/25 přihlásilo 484 lidí, maximální kapacita je přitom 140 míst.

Mírný pokles zájmu naopak zaznamenaly technické fakulty, což je trend, se kterým se momentálně potýkají i další technicky orientované fakulty v republice. „Celkový počet přihlášek je o něco lepší, než nám naznačovala průběžná data. Pokud se na ta čísla ale podíváme komplexně a srovnáme je s aktuálním demografickým trendem, pak by ty počty přihlášek mohly být i vyšší.  Proto plánujeme a podnikáme další kroky, jak ZČU ještě zatraktivnit pro uchazeče, třeba i tím, že pracujeme na zefektivnění přijímacího řízení,“ konstatuje prorektor ZČU pro koncepci vzdělávání Jiří Kohout. A v plánu je i přizpůsobení vybraných studijních programů současné generaci středoškoláků s tím, jak se mění požadavky pracovního trhu. I proto už fakulty ZČU připravují na další akademické roky studijní programy, které se více zaměří na udržitelnost, elektromobilitu a ekologii.

Druhá kola přijímacího řízení už pro letní měsíce otevřely nebo otevřou Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta ekonomická a Fakulta filozofická. Výpis programů najdou zájemci na webových stránkách fakult.

U studijních programů Kinantropologie (Fakulta pedagogická, místo výuky Karlovy Vary) a Management and Digital Technology (Fakulta ekonomická, místo výuky Cheb a Weiden) se ještě čeká na udělení oprávnění uskutečňovat studijní program od Rady pro vnitřní hodnocení ZČU. Galerie


Celouniverzitní

Andrea Čandová

11. 06. 2024