Západočeská univerzita letos oslaví 75 let od svých počátků

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Přeji si, aby nás lidé vnímali jako klenot regionu, na který jsou hrdí, řekl na setkání vedení ZČU s novináři rektor Miroslav Lávička.

Prohloubit spolupráci s městem a krajem, být hybatelem transformace regionů, stát se bezpečnějším a přívětivějším místem, ale také zapojit se do řešení nových výzev, to je jen několik cílů nového vedení Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v čele s Miroslavem Lávičkou, který se 1. března ujal funkce rektora. Ještě pro letošek univerzita plánuje oslavy 75 let plzeňského vysokého školství spojeného se ZČU. 


ZČU roste v Plzni už 75 let

ZČU si letos připomene 75. výročí své nejstarší fakulty. Při té příležitosti chce zdůraznit, jaký význam má vysoké školství pro město Plzeň a celý region západních Čech.

„ZČU má v genech jak odkaz nejstarší středoevropské univerzity, neboť Fakulta pedagogická vznikla v roce 1948 jako pobočka Univerzity Karlovy, tak nejstarší české techniky, jelikož Vysoká škola strojní a elektrotechnická, která byla otevřena o necelý rok později, byla původně součástí ČVUT. To dodnes významně určuje charakter ZČU,“ říká rektor.

„Tři čtvrtě století plzeňského vysokého školství spojeného se ZČU vnímám jako příležitost více se propojit s městem a prohloubit naši spolupráci. Líbilo by se mi, kdyby se nám např. podařilo rozvinout iniciativu známou ze zahraničí, kdy univerzitní města fungují jako jakési veřejné inovační laboratoře, kde dochází ke koncepčnímu prolínání městské společnosti a univerzitní tvůrčí činnosti. Prostě město se stává pro univerzitu prvním přirozeným místem pro rozvoj nápadů, vytváření prototypů, přenos znalostí a pořádání akcí nejrůznějšího druhu,“ plánuje rektor Miroslav Lávička.

„Přeji si, aby nás lidé vnímali jako klenot regionu, na který jsou hrdí,“ dodává. Do oslav 75. výročí svých počátků tak univerzita zařadí nejen akce pro studující a akademickou obec, ale také pro veřejnost. Program v současné době připravuje.    

   

ZČU – hybatelem transformace krajů

„Jako univerzita naprosto zásadním způsobem přispíváme k socioekonomickému rozvoji Plzně a Plzeňského kraje a k jeho profilování se jako regionu výzkumu, inovací a nejpokročilejších technologií. Tuto svoji roli chceme ještě posílit,“ konstatuje rektor ZČU.

„Totéž platí pro sousední Karlovarský kraj, kde můžeme přispět ke zvýšení vzdělanosti a podpořit tak transformaci tohoto regionu. Sousedství našich krajů s Bavorskem a Saskem je pro to vynikajícím předpokladem,“ je přesvědčen Miroslav Lávička.

V karlovarském regionu, kde v Chebu aktuálně působí Fakulta ekonomická a Fakulta pedagogická, je přitom nutnou podmínkou pro systematický rozvoj nabídky vysokoškolských studijních programů zajištění stabilního financování. O to ZČU usiluje společně s Karlovarským krajem. Prostředky na financování by instituce chtěly získat ideálně ze zdrojů ministerstva školství. 

 

ZČU – bezpečná, přívětivá a efektivní

ZČU chce být pro své studující a zaměstnané bezpečným místem.  „Studentky a studenti, ale i zaměstnankyně a zaměstnanci musejí vědět, že se na univerzitu mohou v případě potřeby s důvěrou obrátit. V této oblasti chceme využít i zkušeností ostatních univerzit a současný mechanismus vhodně upravit či doplnit tak, abychom dokázali efektivně řešit problematické chování nebo ještě lépe mu předcházet,“ říká rektor.

Podle něj chce univerzita také zajistit prostředí přívětivé a přátelské, to by se mělo projevit například v modernizaci kampusu, který by měl studentům a zaměstnancům nabídnout příležitosti pro trávení volného času.

ZČU musí podle Miroslava Lávičky projít digitální transformací. Digitalizace v oblasti vzdělávání, tvůrčí činnosti i administrativních procesů je podle něj nutná podmínka pro zajištění efektivního fungování ZČU.

 

ZČU – pevně začleněná do evropských univerzitních struktur

Jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě a výzkumu chce ZČU dosáhnout vyšší míry internacionalizace. Cílem je tak nejen navýšit počet zahraničních studujících, ale také pracovnic a pracovníků ze zahraničí nebo se zahraniční zkušeností.

Zároveň chce ZČU využívat svého členství v evropské univerzitní alianci EUPeace (European University for Peace, Justice, and Inclusive Societies, tj. Evropská univerzita pro mír, spravedlnost a inkluzivní společnost). Jedná se o iniciativu devíti evropských univerzit, která se uchází o grant Evropské komise. Pokud projekt získá podporu, bude to pro ZČU znamenat nejen jasné začlenění do evropských univerzitních struktur, ale také šanci podílet se na projektech EU vypisovaných speciálně pro evropské univerzitní aliance. Členství v alianci, jejíž součástí jsou univerzity s vysokým rankingem, také ještě více ukotví ZČU v evropském prostoru a umožní jí podílet se na společných aktivitách s úspěšnými evropskými univerzitami.

Galerie


(zleva) prorektor Jan Váně, rektor Miroslav Lávička, prorektor Josef Basl a prorektor Jiří Kohout

prorektor Jan Váně a rektor Miroslav Lávička

rektor Miroslav Lávička a prorektor Josef Basl

rektor Miroslav Lávička

Celouniverzitní

Šárka Stará

22. 03. 2023