Západočeská univerzita vrací k prodeji objekt na adrese Tylova 59 v Plzni. Vyhlašuje veřejnou soutěž

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Budova Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v plzeňské Tylově ulici 59 je znovu v nabídce na prodej. Několik let v ní sídlila například Fakulta zdravotnických studií nebo Fakulta ekonomická. S ohledem na současné i očekávané počty studentů není pro ZČU budova nadále smysluplně využitelná.

ZČU poprvé nabízela objekt Tylovy 59 už v roce 2022, kdy se jí ozvalo hned několik zájemců. Objevily se ale formální nedostatky v dokumentaci, které byly před prodejem nutné vyřešit. To se podařilo a nyní je možné nepotřebnou budovu na adrese Tylova 59 prodat. „Vedení ZČU se rozhodlo jít cestou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Očekáváme, že i napodruhé bude o budovu velký zájem,“ říká rektor ZČU Miroslav Lávička.

Tehdejší vedení ZČU kupovalo v roce 2010 budovu ředitelství společnosti Škoda, a.s. s plánem na přestavbu a vytvoření nového zázemí pro vybrané fakulty. Tenkrát měla univerzita 19 tisíc studujících a bylo proto potřeba hledat pro ně nové zázemí. Teď o 14 let později studuje na ZČU 12 tisíc studujících. „Přestože počítáme s tím, že počet studujících na ZČU se v budoucnosti o několik tisíc navýší, objekt pro nás už i tak pozbyl dalšího využití. Univerzita také v posledních letech investovala do svých ostatních pracovišť a postavila v kampusu nové zázemí pro fakulty i výzkumné ústavy, kde je k dispozici to nejmodernější zázemí,“ říká rektor Miroslav Lávička.

Podle aktuálního znaleckého posudku, který si ZČU nechala vypracovat, je současná cena nemovitosti 174,6 mil. Kč. Vedení univerzity chce budovu prodat za nejvyšší možnou částku. V případě, že by univerzita neobdržela adekvátní cenovou nabídku, bude prodej odložen.

Objekt Tylova 59 je nyní prázdný. Stavba je zasazená do vnitřní řadové zástavby, má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Atraktivita investice spočívá v rozsáhlých prostorách s dobrou občanskou vybaveností v okolí a velmi dobrou dostupností do centra Plzně. Vzhledem k lokalitě v rámci průmyslového areálu se jedná o zajímavou investici zejména pro lehkou výrobu, skladovací prostory nebo jiné, třeba i polyfunkční využití. Přilehlá lokalita náměstí Emila Škody má navíc projít významnou proměnou v plnohodnotnou městskou čtvrť s byty, obchody a kancelářemi.

Západočeská univerzita v Plzni se chce dál s investicemi soustředit na své budovy na ose tramvajové linky číslo 4, která vede z kampusu na Borech, kde sídlí tři technické fakulty, Fakulta ekonomická a Fakulta designu a umění, přes Klatovskou a Tylovu ulici až k objektům v centru Plzně. Jako prioritní akci teď vidí rekonstrukce dvou objektů na Chodském náměstí, kde sídlí Fakulta pedagogická.


Odkazy na inzerci:

https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/obchodni-prostor/plzen-jizni-predmesti-tylova/3991536972
https://www.iet-reality.cz/prodej-obchodni-prostory-plzen-okres-plzen-mesto-prodej-obchodni-prostory-16-763-m2-plzen-jizni-predmesti-16483

Prodej se uskuteční formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Zadávací dokumentace je dostupná na portálu E-ZAK: https://zakazky.zcu.cz/contract_display_6712.html. Nabídku lze podat výhradně na tomto portálu.

Celouniverzitní

Andrea Čandová

04. 04. 2024