Katedra germanistiky a slavistiky zve na přednášku o přesahu mezi němčinou, češtinou a maďarštinou

Katedra germanistiky a slavistiky fakulty filozofické zve všechny zájemce o němčinu na další vystoupení zahraničního hosta. Dne 23. října zavítá do Plzně Ákos Bitter, odborník na oblast němčiny jako cizího jazyka z Univerzity v Regensburgu.
Plný název jeho přednášky zní Deutsch-ungarische Sprachenbrücken: Garantinnen für Austausch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - mit Seitenblicken zu den Böhmischen Ländern, der Tschechoslowakei und der Tschechischen Republik. Jak název napovídá, bude se přednáška týkat jazykových přesahů mezi němčinou, maďarštinou a češtinou. Ty mohou být využity jako pomocný prostředek při interkulturní komunikaci v zemích střední Evropy.
Přednáška, konaná s podporou programu Evropská územní spolupráce Česká republika-Bavorsko 2014-2020/Europäische territoriale Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020, začíná v 16:40 v Německé knihovně na náměstí Republiky 12. Vstup je volný.

 

Fakulta filozofická

Helena Horová

16.10.17


Student němčiny i přes svůj handicap úspěšně absolvoval roční pobyt na univerzitě v Chemnitz


Fakulta pedagogická

187

12.02.18


Na Dětské univerzitě promovaly desítky malých školáků


Fakulta pedagogická

469

09.02.18


Karel Šimka z právnické fakulty se stal Právníkem roku 2017


Fakulta právnická

46

12.02.18