Katedra germanistiky a slavistiky zve na přednášku o přesahu mezi němčinou, češtinou a maďarštinou

Katedra germanistiky a slavistiky fakulty filozofické zve všechny zájemce o němčinu na další vystoupení zahraničního hosta. Dne 23. října zavítá do Plzně Ákos Bitter, odborník na oblast němčiny jako cizího jazyka z Univerzity v Regensburgu.
Plný název jeho přednášky zní Deutsch-ungarische Sprachenbrücken: Garantinnen für Austausch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - mit Seitenblicken zu den Böhmischen Ländern, der Tschechoslowakei und der Tschechischen Republik. Jak název napovídá, bude se přednáška týkat jazykových přesahů mezi němčinou, maďarštinou a češtinou. Ty mohou být využity jako pomocný prostředek při interkulturní komunikaci v zemích střední Evropy.
Přednáška, konaná s podporou programu Evropská územní spolupráce Česká republika-Bavorsko 2014-2020/Europäische territoriale Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020, začíná v 16:40 v Německé knihovně na náměstí Republiky 12. Vstup je volný.

 

Fakulta filozofická

Helena Horová

16.10.17


Na vítězné mapě intenzity dopravy se podíleli odborníci z fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

25

30.11.17


Stonožka podruhé podpořila půl milionem korun výzkum Crohnovy choroby


Celouniverzitní

164

03.12.17


Ministr školství Stanislav Štěch navštívil pedagogickou fakultu


Fakulta pedagogická

50

13.12.17