Stonožka podruhé podpořila půl milionem korun výzkum Crohnovy choroby

Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek a ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek převzali 1. prosince v chrámu sv. Víta symbolický šek na půl milionu korun. Peníze daruje humanitární hnutí Stonožka na výzkum Crohnovy choroby u dětí.

Výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň spolupracují od loňského roku na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě a výzkumu Crohnovy choroby u dětí. Stejně jako v loňském roce podpořilo tento výzkum hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které opět iniciovalo výtvarnou a literární soutěž dětí z mateřských, základních a středních škol z celé České republiky, tentokrát na téma „Medicína v historii“.

V rámci této soutěže zasílaly děti do FN Plzeň své výtvarné a literární práce. Ty byly podle věku dětí rozděleny do čtyř kategorií a vyhodnoceny. V pátek 1. prosince v Arcibiskupském paláci pak předali prezidentka hnutí Stonožka Běla Jensen, kardinál Dominik Duka, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, prorektor ZČU Vladimír Duchek a děkanka fakulty aplikovaných věd Vlasta Radová autorům těch nejlepších obrázků a literárních děl diplomy a drobné ceny.

Na podporu aktivit hnutí Na vlastních nohou - Stonožka pořádají zapojené školy tzv. Stonožkové týdny a různé prodejní výstavy, sbírky, koncerty a jiná vystoupení v průběhu celého roku. Získané peníze pomáhají nemocným a postiženým dětem v ČR i v jiných zemích světa. Jedním z účelů, kde jsou peníze využity, je právě výzkum Crohnovy nemoci u dětí.

Jedná se o nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu, které pacienty provází téměř celý život. Má kolísavý průběh, ve kterém se střídají období klidu a aktivity. Počet nemocných se každoročně zvyšuje. Lékaři z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni již testují základní verzi interaktivního softwaru, na jehož vývoji pracují výzkumníci z centra NTIS a který je určen pro sběr a zpracování dat dětí se střevními záněty. Software bude dále schopen poskytnout statistické a prognostické výstupy. Napomůže tak diagnosticko-léčebnému procesu a zároveň bude kompatibilní s výzkumným záměrem plánované studie Dětské kliniky FN Plzeň zabývající se novými léčebnými  postupy u Crohnovy choroby u dětí.

Při tradiční prosincové bohoslužbě v katedrále sv. Víta, celebrované kardinálem Dominikem Dukou, který je jedním z patronů Stonožky, mohla prezidentka hnutí Stonožka Běla Jensen díky aktivitám českých škol předat zástupcům univerzity a nemocnice šek na 500 000 korun na výzkum Crohnovy nemoci.

Více informací o hnutí Na vlastních nohou - Stonožka a jejích aktivitách je zveřejněno na webových stránkách.Gallery


University-wide

Šárka Stará

03. 12. 2017


What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021