Stonožka podruhé podpořila půl milionem korun výzkum Crohnovy choroby

Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek a ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek převzali 1. prosince v chrámu sv. Víta symbolický šek na půl milionu korun. Peníze daruje humanitární hnutí Stonožka na výzkum Crohnovy choroby u dětí.

Výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň spolupracují od loňského roku na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě a výzkumu Crohnovy choroby u dětí. Stejně jako v loňském roce podpořilo tento výzkum hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které opět iniciovalo výtvarnou a literární soutěž dětí z mateřských, základních a středních škol z celé České republiky, tentokrát na téma „Medicína v historii“.

V rámci této soutěže zasílaly děti do FN Plzeň své výtvarné a literární práce. Ty byly podle věku dětí rozděleny do čtyř kategorií a vyhodnoceny. V pátek 1. prosince v Arcibiskupském paláci pak předali prezidentka hnutí Stonožka Běla Jensen, kardinál Dominik Duka, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, prorektor ZČU Vladimír Duchek a děkanka fakulty aplikovaných věd Vlasta Radová autorům těch nejlepších obrázků a literárních děl diplomy a drobné ceny.

Na podporu aktivit hnutí Na vlastních nohou - Stonožka pořádají zapojené školy tzv. Stonožkové týdny a různé prodejní výstavy, sbírky, koncerty a jiná vystoupení v průběhu celého roku. Získané peníze pomáhají nemocným a postiženým dětem v ČR i v jiných zemích světa. Jedním z účelů, kde jsou peníze využity, je právě výzkum Crohnovy nemoci u dětí.

Jedná se o nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu, které pacienty provází téměř celý život. Má kolísavý průběh, ve kterém se střídají období klidu a aktivity. Počet nemocných se každoročně zvyšuje. Lékaři z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni již testují základní verzi interaktivního softwaru, na jehož vývoji pracují výzkumníci z centra NTIS a který je určen pro sběr a zpracování dat dětí se střevními záněty. Software bude dále schopen poskytnout statistické a prognostické výstupy. Napomůže tak diagnosticko-léčebnému procesu a zároveň bude kompatibilní s výzkumným záměrem plánované studie Dětské kliniky FN Plzeň zabývající se novými léčebnými  postupy u Crohnovy choroby u dětí.

Při tradiční prosincové bohoslužbě v katedrále sv. Víta, celebrované kardinálem Dominikem Dukou, který je jedním z patronů Stonožky, mohla prezidentka hnutí Stonožka Běla Jensen díky aktivitám českých škol předat zástupcům univerzity a nemocnice šek na 500 000 korun na výzkum Crohnovy nemoci.

Více informací o hnutí Na vlastních nohou - Stonožka a jejích aktivitách je zveřejněno na webových stránkách.Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

03.12.17


Nejlepší momenty 100 let republiky budou k vidění na jedné výstavě


Celouniverzitní

25

12.10.18


Rektor volgogradské univerzity navštívil ZČU


Celouniverzitní

162

17.10.18


Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán


Fakulta pedagogická

45

19.10.18